LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lioton (Heparin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lioton 1000 (OTC) żel 1000 j.m./g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,20 Cena 100% (zł): 24,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lioton 1000 (OTC) żel 1000 j.m./g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lioton 1000 (OTC) żel 1000 j.m./g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,00 Cena 100% (zł): 52,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lioton

A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Florencja

SKŁAD
1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 j.m.) heparyny sodowej. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu.

Wskazania

Leczenie wspomagające w:
- chorobach żył powierzchownych, takich jak: zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych;
- krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy stosować od 1 do 3 razy na dobę, nakładając 3-10 cm żelu na powierzchnię skóry; delikatnie wmasować do wchłonięcia żelu. W przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie preparatu przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych - od 1 do 2 tygodni.
Dzieci
Z uwagi na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, preparatu nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, nie należy stosować preparatu u osób z alergią na parabeny.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd skóry) lub objawy reakcji pseudoalergicznych. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne grudkowo-plamkowe, nacieczony krwotocznie wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histologicznym leukocytolitycznym zapaleniem naczyń krwionośnych.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama