LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Loceryl (Amorolfine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Loceryl (OTC) lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml 1 op. 2,5 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 112,00 Cena 100% (zł): 112,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Loceryl

Galderma Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml lakieru do paznokci zawiera 50 mg amorolfiny w postaci chlorowodorku.

Wskazania

Leczenie grzybicy paznokci wywołanej dermatofitami, drożdżakami i pleśniami, bez zajęcia macierzy paznokcia i ograniczonej do dwóch płytek paznokciowych.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy stosować na zmienione chorobowo paznokcie rąk lub stóp, raz na tydzień. Leczenie powinno trwać bez przerwy, do zregenerowania się płytki paznokciowej i całkowitego wyleczenia zakażonych miejsc. Wymagany czas leczenia zależy przede wszystkim od nasilenia i umiejscowienia zakażenia oraz od szybkości odrastania płytki paznokcia. Zwykle leczenie trwa 6 miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i 9-12 miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp.
Dzieci
Nie należy stosować preparatu u dzieci, gdyż nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowaniu amorolfiny u dzieci.
Sposób podawania
Przed pierwszym nałożeniem preparatu, zakażony paznokieć (szczególnie jego powierzchnię) należy dokładnie opiłować za pomocą załączonego pilniczka do paznokci. Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego gazika, nasączonego alkoholem izopropylowym. Przed ponownym nałożeniem lakieru, zakażony paznokieć należy przygotować w sposób przedstawiony powyżej i w każdym przypadku należy go najpierw oczyścić z resztek lakieru za pomocą załączonych pilniczków i gazików. Lakier należy nanieść na całą powierzchnię paznokcia lub paznokci. Przed nałożeniem lakieru na każdy zakażony paznokieć należy zanurzyć szpatułkę w buteleczce z lakierem i wyjąć ją bez wycierania lakieru o jej brzeg. Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć. Następnie pozostawić lakier do wyschnięcia na 3-5 minut. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używając tego samego gazika, którym wcześniej czyszczona była płytka paznokcia. Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić warstwę lakieru na paznokciach. Pilniczków używanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować preparatu w czasie ciąży lub karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci, nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się. Bardzo rzadko: zaczerwienienie skóry. Ponadto mogą wystąpić: nadwrażliwość; rumień, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, pęcherzyki na skórze.

UWAGI
Nie należy nakładać lakieru leczniczego na skórę wokół paznokci. Kosmetyczny lakier do paznokci może być nałożony po co najmniej 10 minutach od nałożenia lakieru leczniczego z amorolfiną. Przed ponownym nałożeniem lakieru leczniczego z amorolfiną, lakier kosmetyczny powinien być ostrożnie usunięty. W trakcie stosowania preparatu nie należy stosować sztucznych paznokci. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi (ust lub nosa); nie należy wdychać lakieru.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner