LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lopacut (Loperamide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lopacut (OTC) tabletki powlekane 2 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lopacut

Vitabalans Oy

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.

Wskazania

Krótkotrwałe objawowe leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci w wieku powyżej
12 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Początkowo 2 tabletki, następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 godziny po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek (12 mg) u dorosłych i 4 tabletki (8 mg) u młodzieży. Jeśli poprawa nie nastąpi po 2 dniach, należy przerwać stosowanie leku. 
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Brak konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Loperamid powinien być stosowany w tej grupie pacjentów z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Brak konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Loperamid nie może być stosowany jako terapia zasadnicza u pacjentów z: ostrą czerwonką, charakteryzującą się krwią w stolcu i wysoką gorączką; ostrym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania; bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować loperamidu, gdy należy unikać hamowania perystaltyki jelit, ponieważ istnieje ryzyko znaczących klinicznie następstw włącznie z wystąpieniem niedrożności jelita, rozszerzenia okrężnicy, w tym toksycznego. Przewlekła biegunka. Stosowanie loperamidu należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Loperamid powinien być stosowany u kobiet ciężarnych tylko po dokładnym rozważeniu; należy dokładnie rozważyć przewidywane korzyści terapeutyczne względem potencjalnego ryzyka związanego z podaniem loperamidu kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze. Nie zaleca się stosowania loperamidu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zawroty głowy, ból głowy; zaparcie, nudności, wzdęcia, skurcze i kolki brzuszne. Niezbyt często: senność; ból brzucha, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu, suchość w ustach, ból górnej części brzucha, wymioty, niestrawność; wysypka. Rzadko: utrata świadomości, osłupienie, zmniejszony poziom świadomości, hipertonia, zaburzenia koordynacji; zwężenie źrenicy; niedrożność jelit (w tym porażenna niedrożność jelit), niedrożność jelita grubego (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy); pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; zatrzymanie moczu; uczucie zmęczenia; reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości i pojedyncze przypadki ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, reakcje rzekomoanafilaktyczne.

UWAGI
Podczas leczenia objawów biegunki loperamidem mogą wystąpić uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub senność - zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner