LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Loperamid Dr. Max (Loperamide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Loperamid Dr. Max (OTC) kapsułki twarde 2 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,40 Cena 100% (zł): 10,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Loperamid Dr. Max (OTC) kapsułki twarde 2 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,30 Cena 100% (zł): 14,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Loperamid Dr. Max

Dr. Max Pharma s.r.o.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. 1 kapsułka zawiera 130 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki.
U pacjentów z ileostomią preparat może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz poprawy ich konsystencji.

Dawkowanie

Dorośli, młodzież (w wieku powyżej 12 lat) i dzieci (w wieku powyżej 6 lat)
Ostra biegunka: początkowa dawka to 2 kapsułki (4 mg) dla dorosłych i młodzieży oraz 1 kapsułka dla dzieci, a następnie 1 kapsułka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.
Przewlekła biegunka: początkowa dawka to 2 kapsułki (4 mg) na dobę dla dorosłych i młodzieży oraz 1 kapsułka (2 mg) dla dzieci; początkową dawkę należy modyfikować aż do momentu uzyskania 1-2 zwartych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej od 1 do 6 kapsułek (2-12 mg) na dobę.
Pacjenci z ileostomią: dawka początkowa wynosi 2 kapsułki (4 mg) na dobę u dorosłych i młodzieży oraz 1 kapsułka dla dzieci; ta początkowa dawka powinna być dostosowana do osiągnięcia 1-2 zwartych stolców na dobę, co zwykle osiąga się przy dawce podtrzymującej od 1 do 6 kapsułek (2-12 mg) na dobę.
Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce oraz u pacjentów z ileostomią to 8 kapsułek (16 mg) na dobę dla dorosłych, u dzieci i młodzieży dawka musi być dostosowana do masy ciała (3 kapsułki na 20 kg masy ciała), nie wolno jednak przekraczać 8 kapsułek na dobę.
Dzieci
Preparat nie jest wskazany do stosowania dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby preparat należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Sposób podawania
Kapsułki należy popić wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Preparatu nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, (która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką); u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelit spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami np. z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania. Preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie preparatem należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu podczas ciąży nie jest zalecane. Nie zaleca się stosowania loperamidu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Ostra biegunka
Często: ból głowy; zaparcia, nudności, wzdęcia. Niezbyt często: zawroty głowy; bóle brzucha, dyskomfort w obrębie brzucha, suchość w jamie ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty; wysypka skórna. Rzadko: zwiększenie obwodu brzucha.
Przewlekła biegunka
Często: zawroty głowy; zaparcia, nudności, wzdęcia. Niezbyt często: ból głowy; bóle brzucha, dyskomfort w obrębie brzucha, suchość w jamie ustnej, niestrawność.
Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: senność, utrata świadomości, otępienie, obniżony poziom świadomości, hipertonia, zaburzenia koordynacji; zwężenie źrenicy; niedrożność jelita (w tym niedrożność jelita porażenna), rozszerzenie okrężnicy (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy), pieczenie języka; wysypka pęcherzowa (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka oraz rumień wielopostaciowy), obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd; zatrzymanie moczu; zmęczenie; reakcja nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna (w tym wstrząs anafilaktyczny) oraz reakcja anafilaktoidalna.

UWAGI
Leczenie biegunki loperamidem jest leczeniem wyłącznie objawowym; w każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, w razie potrzeby należy zastosować leczenie przyczynowe.
Podczas leczenia objawów biegunki loperamidem mogą pojawić się zmęczenie, zawroty głowy lub senność - należy zachować zwiększoną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner