LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Loratan pro (Loratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Loratan pro (OTC) kapsułki miękkie 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Loratan pro

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA LORATAN PRO?

1 kapsułka Loratan pro zawiera 10 mg loratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA LORATAN PRO?

Loratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ LORATAN PRO?

Lek Loratan pro jest wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

JAK STOSOWAĆ LORATAN PRO?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie loratadyną bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
1 kapsułka Loratan pro (10 mg) raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat o masie ciała większej niż 30 kg: 1 kapsułka Loratan pro (10 mg) raz na dobę. Nie jest wskazane stosowanie leku Loratan pro u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową leku Loratan pro. W takich przypadkach należy podawać 10 mg loratadyny (1 kapsułka) co drugi dzień. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Kapsułkę należy połknąć w całości.

KIEDY LORATAN PRO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Loratan pro nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u kobiet w ciąży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU LORATAN PRO?

Jeśli po upływie 10 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Należy przerwać stosowanie leku Loratan pro na około 48 godzin przed planowanym wykonywaniem testów skórnych, ponieważ loratadyna może zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia.

JAK STOSOWAĆ LORATAN PRO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność stosując loratadynę z erytromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem i cymetydyną, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LORATAN PRO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy stosować leku Loratan pro w okresie ciąży. Nie zaleca się przyjmowania leku Loratan pro w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU LORATAN PRO?

Często mogą wystąpić: ból głowy, nerwowość, senność, zmęczenie. Niezbyt często: bezsenność, zwiększenie apetytu. Bardzo rzadko: zawroty głowy, przyspieszona czynność serca i kołatanie serca, nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie śluzówki żołądka, zaburzenia czynności wątroby, wysypka, łysienie, objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU LORATAN PRO?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Głównymi objawami przedawkowania są: senność, przyspieszenie czynności serca i ból głowy.

CZY LORATAN PRO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

U niektórych osób bardzo rzadko może wystąpić senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LORATAN PRO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl