LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

MBE (Magnesium + Pyridoxine - vitamin B6 + Tocopherol - vitamin E)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
MBE (OTC) kapsułki miękkie 150 mg + 7,29 mg + 200 mg 30 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,80 Cena 100% (zł): 11,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
MBE (OTC) kapsułki miękkie 150 mg + 7,29 mg + 200 mg 60 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,40 Cena 100% (zł): 16,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

MBE

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 250 mg ciężkiego tlenku magnezu (co odpowiada 150 mg jonów magnezu), 7,29 mg chlorowodorku pirydoksyny oraz 200 mg octanu all-rac-alfa-tokoferylu. 1 kapsułka zawiera 114,71 mg oleju sojowego oczyszczonego.

Wskazania

Profilaktyka i leczenie niedoborów witamin E i B6 oraz magnezu.

Dawkowanie

Dorośli
Profilaktycznie: zwykle stosuje się u dorosłych 1 kapsułkę na dobę.
Leczniczo: zależnie od stopnia niedoboru - zazwyczaj 1 kapsułkę dwa razy na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zwłaszcza na olej sojowy. Hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, leczenie lewodopą bez inhibitorów obwodowej dekarboksylazy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić przejściowe zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (złe samopoczucie, nudności, biegunka, bóle brzucha) oraz reakcje nadwrażliwości.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner