LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

MIG (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
MIG (OTC) tabletki powlekane 400 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,90 Cena 100% (zł): 9,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
MIG (OTC) tabletki powlekane 400 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

MIG

Berlin-Chemie AG

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu. Tabletkę można dzielić na dwie równe części.

Wskazania

Leczenie objawowe bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu oraz gorączki.

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami powinna być zależna od objawów oraz stosowanej maksymalnej dawki dobowej; nie powinna być jednak mniejsza niż 6 godzin.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Pojedyncza dawka wynosi 200-400 mg ibuprofenu; maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.
Dzieci
U dzieci i młodzieży wielkość dawki preparatu zależy od masy ciała lub wieku i zazwyczaj jest ustalana zgodnie z ogólnymi zaleceniami według których dawka pojedyncza powinna wynosić 7 do 10 mg/kg mc., a maksymalna dawka dobowa 30 mg/kg mc.
Dzieci w wieku 6-9 lat (20 do 29 kg): pojedyncza dawka wynosi 200 mg ibuprofenu; maksymalna  dawka dobowa wynosi 600 mg.
Dzieci w wieku 10-12 lat (30 do 39 kg): pojedyncza dawka wynosi 200 mg ibuprofenu; maksymalna dawka dobowa wynosi 800 mg.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana zmiana dawkowania. Ze względu na możliwy profil działań niepożądanych, pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie wnikliwie monitorowani przez cały okres leczenia.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zmniejszenie dawki nie jest wymagane. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu, w trakcie lub po posiłku. Pacjentom z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeśli w wywiadzie występował skurcz oskrzeli, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Niespecyficzne zaburzenia krwiotworzenia. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Jeśli w wywiadzie występowały krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ. Krwawienia z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężka niewydolność serca. Kobiety w trzecim trymestrze ciąży. U dzieci o masie ciała poniżej 20 kg (6 lat), ponieważ taka dawka preparatu nie jest odpowiednia dla tej grupy wiekowej ze względu na zawartość substancji czynnej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do anemii. Niezbyt często: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, nadmierne pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; zaburzenia widzenia; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, czasami z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, zapalenie żołądka; reakcje nadwrażliwości - wysypka skórna, świąd, napady astmy (z możliwym towarzyszącym nagłym zmniejszeniem ciśnienia krwi). Rzadko: szumy uszne.

UWAGI
Ponieważ podczas stosowania dużych dawek preparatu mogą występować działania niepożądane dotyczące OUN, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach czas reakcji oraz zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym i obsługiwania maszyn może być ograniczona. Szczególnie odnosi się to do przypadków jednoczesnego spożywania alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama