LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Maść z sulfobituminianem amonowym (Ichthammol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Maść z sulfobituminianem amonowym (OTC) maść 1 tuba 20 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 2,70 Cena 100% (zł): 2,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Maść z sulfobituminianem amonowym

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
100 g maści zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego (ichtiolu).

Wskazania

Preparat jest wskazany w wyprysku, czyraczności, trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie maści na zmienioną chorobowo skórę 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Może wystąpić działanie drażniące na skórę.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama