Dodaj do mojego indeksu leków »

Magne B6 (Magnesium+Pyridoxine - vitamin B6) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Magne B6 (OTC) tabletki powlekane 48 mg Mg + 5 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Magne B6 Forte (OTC) tabletki powlekane 100 mg Mg + 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magne B6

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA MAGNE B6 LUB MAGNE B6 FORTE

Magne B6
1 tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu w postaci mleczanu magnezu dwuwodnego oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6). Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Magne B6 Forte
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

KIEDY STOSUJE SIĘ MAGNE B6 LUB MAGNE B6 FORTE

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:
- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
- kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.
W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Magne B6
Dorośli
6 do 8 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): 4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Magne B6 Forte
Dorośli
3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłków, popijając wodą.

KIEDY MAGNE B6 LUB MAGNE B6 FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentkom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Leku nie należy stosować, jeśli pacjent jednocześnie stosuje lewodopę.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi. Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów zawierających fosforany lub sole wapniowe, ponieważ związki te hamują wchłanianie magnezu z jelita cienkiego. W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B6 lub Magne B6 Forte należy zachować 3-godzinny odstęp między ich przyjmowaniem. Leku nie należy stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Decyzję o stosowaniu leku w czasie karmienia piersią i ustalenie dawki podejmuje lekarz.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko obserwowano reakcje uczuleniowe.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych