LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magne B6 (Magnesium + Pyridoxine - vitamin B6)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magne B6 (OTC) tabletki powlekane 48 mg Mg + 5 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magne B6

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Co zawiera Magne B6 lub Magne B6 Forte?

Lek Magne B6 występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne bez recepty.
Magne B6
1 tabletka powlekana Magne B6 zawiera 48 mg jonów magnezu w postaci mleczanu magnezu dwuwodnego oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6). Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Magne B6 Forte
1 tabletka powlekana Magne B6 Forte zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Magne B6?

Lek Magne B6 lub Magne B6 Forte uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Kiedy stosować Magne B6 lub Magne B6 Forte?

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:
- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
- kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.
W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Jak stosować Magne B6 lub Magne B6 Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie tabletek Magne B6
Dorośli
6 do 8 tabletek Magne B6 na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): 4 do 6 tabletek Magne B6 na dobę, w 2 lub 3 dawkach. Leku Magne B6 nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Dawkowanie tabletek Magne B6 Forte
Dorośli
3 do 4 tabletek Magne B6 Forte na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): 2 do 4 tabletek Magne B6 Forte na dobę, w 2 lub 3 dawkach. Leku Magne B6 Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłków, popijając wodą.

Kiedy Magne B6 lub Magne B6 Forte nie może być stosowany?

Leku Magne B6 lub Magne B6 Forte nie należy podawać pacjentkom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Magne B6 lub Magne B6 Forte, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Leku Magne B6 lub Magne B6 Forte nie należy stosować, jeśli pacjent jednocześnie stosuje lewodopę.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Magne B6 lub Magne B6 Forte?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi. Długotrwałe stosowanie witaminy B6 (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową.

Jak stosować Magne B6 z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów zawierających fosforany lub sole wapniowe, ponieważ związki te hamują wchłanianie magnezu z jelita cienkiego. W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B6 lub Magne B6 Forte należy zachować 3-godzinny odstęp między ich przyjmowaniem. Leku Magne B6 lub Magne B6 Forte nie należy stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż witamina B6 osłabia jej działanie.

Czy można stosować Magne B6 lub Magne B6 Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Magne B6 lub Magne B6 Forte może być stosowany w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Decyzję o stosowaniu leku Magne B6 lub Magne B6 Forte w czasie karmienia piersią i ustalenie dawki podejmuje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Magne B6 lub Magne B6 Forte?

Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko obserwowano reakcje uczuleniowe.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Magne B6 lub Magne B6 Forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

Czy Magne B6 lub Magne B6 Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Magne B6 lub Magne B6 Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Magne B6 lub Magne B6 Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner