LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magne-Balans Plus (Magnesium hydroaspartate + Potassium hydroaspartate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magne-Balans Plus (OTC) tabletki 250 mg + 250 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magne-Balans Plus

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 17 mg jonów magnezu) oraz 250 mg wodoroasparaginian potasu (co odpowiada 54 mg jonów potasu).

Wskazania

Profilaktycznie i uzupełniająco w stanach niedoboru magnezu, potasu i asparaginianu.

Dawkowanie

Dorośli
Przeciętnie 2 do 6 tabletek w dawkach podzielonych po porannym i wieczornym posiłku.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku preparat należy stosować ostrożnie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparatu nie należy stosować w niewydolności nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niewydolność nerek lub kory nadnerczy, hiperkaliemia, hipermagnezemia, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia, znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. Nie stosować w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Nie należy podawać jednocześnie z fosforanami, związkami żelaza, dużymi dawkami wapnia, fluorochinolonami, tetracyklinami (wskazana jest 3-godzinna przerwa między podaniem obu leków). Za względne przeciwwskazanie uważa się istniejący już proces nowotworowy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podawanie preparatu przed posiłkami może powodować nudności, biegunkę. Preparat może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca.

UWAGI
Nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas. Przy długotrwałym stosowaniu kontrolować poziom magnezu i potasu. Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama