LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magnefar B6 Bio (Magnesium+Pyridoxine - vitamin B6) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magnefar B6 Bio (OTC) tabletki powlekane 60 mg Mg + 6,06 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magnefar B6 Bio

Informacja dla pacjenta

Biofarm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 60 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu oraz 6,06 mg chlorowodorku pirydoksyny.

Wskazania

Preparat jest zalecany w leczeniu niedoboru magnezu.
Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:
- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
- objawy lęku, takie jak skurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
- kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania preparatu, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie

Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc.
Dorośli
5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku od 14 do 18 lat (masa ciała od 40 kg): 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat: masa ciała 31-39 kg - 4 do 5 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach; masa ciała 21-30 kg - 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach.
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować podczas posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). Znaczne niedociśnienie tętnicze. Blok przedsionkowo-komorowy. Miastenia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat można stosować u ciężarnych kobiet tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Każdy ze składników, zarówno magnez jak i witamina B6, może być stosowany w czasie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: bóle brzucha , zmiękczenie stolca lub biegunka; zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne.

UWAGI
W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl