LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magnesium Asparticum Filofarm (Magnesium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magnesium Asparticum Filofarm (OTC) tabletki 40 mg Mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magnesium Asparticum Filofarm

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm"

SKŁAD
1 tabletka zawiera 600 mg wodoroasparaginianu magnezu, co odpowiada 40 mg jonów magnezu. Preparat zawiera sacharozę.

Wskazania

Niedobór magnezu.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Leczniczo: 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę, tj. 80 do 240 mg jonów magnezu na dobę (3,3 do 9,9 mmol).
Profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę, tj. 80 do 160 mg jonów magnezu na dobę (3,3 do 6,6 mmol).
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat
Odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę, tj. 80 do 160 mg jonów magnezu na dobę (3,3 do 6,6 mmol).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min).
Sposób podawania
Preparat przyjmowany na czczo może powodować biegunkę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min). Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, miastenia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niekiedy mogą wystąpić nudności i biegunki; zaczerwienienie skóry; osłabienie mięśniowe; bezsenność. Preparat może powodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

UWAGI
Przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama