LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magnezin (Magnesium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magnezin (OTC) tabletki 130 mg Mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,60 Cena 100% (zł): 8,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Magnezin (OTC) tabletki 130 mg Mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magnezin

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 500 mg ciężkiego węglanu magnezu (130 mg jonów magnezu). 1 tabletka zawiera 40 mg sorbitolu oraz mannitol.

Wskazania

Leczniczo: zaburzenia rytmu serca (leczenie wspomagające), niewydolność serca z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu (leczenie wspomagające), kurcze mięśni i drętwienie kończyn, bóle mięśni, przewlekłe zmęczenie, nadmierna pobudliwość nerwowa, zaburzenia snu.
Profilaktyczne: w okresie długotrwałego stosowania niektórych leków moczopędnych, w okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, podczas kuracji odchudzających, w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego.

Dawkowanie

Dorośli
Profilaktycznie: 600 mg na dobę w 3 równych dawkach. Leczniczo: indywidualnie w zależności od wskazań i zapotrzebowania. W celu uzupełnienia niedoborów magnezu zwykle stosuje się 1500 mg na dobę w 3 równych dawkach. Czas trwania leczenia ustala się na podstawie reakcji chorego i wyników badań dodatkowych.
Dzieci
Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą. Nie stosować na czczo.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia, hipotonia, biegunka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: miękkie stolce, nudności, wymioty.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama