LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magnokal Asparaginian (Magnesium+Potassium+Aspartic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magnokal Asparaginian (OTC) tabletki 17 mg Mg + 54 mg K 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magnokal Asparaginian

Informacja dla pacjenta

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg czterowodnego wodoroasparaginianu magnezu oraz 250 mg półwodnego wodoroasparaginianu potasu, co odpowiada 17 mg jonów magnezu i 54 mg jonów potasu.

Wskazania

Jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego, w niemiarowości i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej.
Profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu.
W okresach rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych.
Zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

Dawkowanie

Dorośli
2 do 6 tabletek na dobę w 2 dawkach, po posiłkach.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U osób z niewydolnością nerek może być konieczna modyfikacja dawkowania. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min).

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min). Hiperkaliemia. Hipermagnezemia. Zakażenia dróg moczowych. Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Bradykardia. Miastenia. Znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego; nudności, biegunka, metaliczny smak w ustach; zaczerwienienie skóry; bezsenność, osłabienie mięśniowe.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas. Nie należy podawać w czasie antybiotykoterapii. Podczas stosowania preparatu należy monitorować stężenie potasu i magnezu w surowicy, a w razie potrzeby także w erytrocytach, przeprowadzić kontrolne badanie EKG oraz kontrolować czynność nerek.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl