LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Manti (Aluminium and magnesium compounds + Simeticone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Manti (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 200 mg + 200 mg + 25 mg 8 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,00 Cena 100% (zł): 7,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Manti (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 200 mg + 200 mg + 25 mg 32 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,60 Cena 100% (zł): 15,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Manti

US Pharmacia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 200 mg wodorotlenku glinu, 200 mg wodorotlenku magnezu oraz 25 mg symetykonu. Preparat zawiera aspartam i sorbitol.

Wskazania

Objawowe leczenie zgagi oraz wzdęć i bólów brzucha spowodowanych nadmiernym wytwarzaniem gazów w jelitach, towarzyszących zaburzeniom górnego odcinka przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zapaleniu błony śluzowej żołądka, nadkwaśności, przepuklinie rozworu przełykowego, niestrawności oraz innym zaburzeniom żołądkowo-jelitowym.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
1 do 3 tabletek między posiłkami, przed snem oraz w czasie wystąpienia dolegliwości żołądkowych. Nie stosować większej dawki dobowej niż 12 tabletek. Nie stosować maksymalnych dawek dłużej niż 2 tygodnie.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletek nie należy połykać w całości; należy je żuć lub rozgryźć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność nerek, zwłaszcza leczona dializami. Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią wymaga bezwzględnej konsultacji z lekarzem i możliwe jest tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad ryzykiem. Kobiety ciężarne nie powinny długotrwale stosować preparatu. Stosowanie preparatu podczas karmienia piersią nie jest zalecane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: biegunka, zaparcia, wzdęcia, nadmierne oddawanie gazów. Ponadto mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne); zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej: hipofosfatemia, hipokalcemia, hiperkalciuria, hipermagnezemia u osób z niewydolnością nerek; demencja (podczas długotrwałego stosowania u osób z niewydolnością nerek, szczególnie u pacjentów dializowanych); encefalopatia (podczas długotrwałego stosowania u osób z niewydolnością nerek, szczególnie u pacjentów dializowanych); osteomalacja i osteodystrofia (u osób długotrwale stosujących duże dawki preparatu).

UWAGI
W celu uniknięcia interakcji należy zachować co najmniej 2 godziny przerwy pomiędzy stosowaniem preparatu i innych leków podawanych doustnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama