LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

MaxAlgina (Metamizole)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
MaxAlgina (OTC) tabletki 500 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
8,20
Cena
100% (zł):
8,20
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
MaxAlgina (OTC) tabletki 500 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
14,30
Cena
100% (zł):
14,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

MaxAlgina

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Teva B.V.

MaxAlgina - skład

1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. 1 tabletka zawiera 32,7 mg sodu.

MaxAlgina - wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu: ostrego i ciężkiego bólu pourazowego i pooperacyjnego; bolesnych kolek; bólu nowotworowego; ostrego lub długotrwałego bólu różnego pochodzenia, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane; wysokiej gorączki, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

MaxAlgina - dawkowanie

Dawkowanie zależy od natężenia bólu lub gorączki oraz indywidualnej odpowiedzi na preparat. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną w łagodzeniu bólu i gorączki.

  • Dorośli
    Dawka pojedyncza to 1-2 tabletki (500-1000 mg metamizolu), do 4 razy na dobę co 6-8 godzin. Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4000 mg (8 tabletek). Wyraźnego działania preparatu należy się spodziewać 30-60 minut po podaniu doustnym.
  • Dzieci i młodzież
    Preparat jest przeznaczony do stosowania tylko u osób dorosłych. Dostępne są inne produkty lecznicze zawierające metamizol, których dawkę można odpowiednio dostosować dla dzieci.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni i pacjenci ze zmniejszonym klirensem kreatyniny

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów z obniżonym klirensem kreatyniny należy zmniejszyć dawkę, ponieważ eliminacja produktów metabolizmu metamizolu może być wydłużona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Należy unikać dużych dawek podawanych wielokrotnie, gdy czynność nerek lub wątroby jest zaburzona z uwagi na zmniejszoną szybkość eliminacji. Krótkotrwałe stosowanie nie wymaga zmniejszenia dawki. Brak jest wystarczającego doświadczenia w długotrwałym stosowaniu metamizolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować w całości, popijając dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody).

MaxAlgina - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające metamizol, propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (dotyczy to również pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zagrożenie hemolizą). Ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wywołania napadu porfirii). Trzeci trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 10 lat.

MaxAlgina - ciąża i karmienie piersią

W wybranych przypadkach, pojedyncze dawki metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze mogą być dopuszczalne, w razie braku innych opcji leczenia; zasadniczo jednak stosowanie metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie jest wskazane. Stosowanie metamizolu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Należy unikać zwłaszcza wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersią; w razie jednorazowego przyjęcia metamizolu zaleca się matkom odciągać i wyrzucać pokarm przez 48 godzin od przyjęcia preparatu.

MaxAlgina - działania niepożądane

Niezbyt często: reakcje hipotensyjne występujące podczas lub po podaniu, które mogą być uwarunkowane farmakologicznie i nie towarzyszą im objawy reakcji anafilaktoidalnych lub anafilaktycznych; wysypka polekowa. Rzadko: leukopenia; reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne; inne wysypki. Bardzo rzadko: agranulocytoza lub trombocytopenia; zespół astmy analgetycznej; zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; ostre pogorszenie czynności nerek, które bardzo rzadko może się rozwinąć w białkomocz, skąpomocz lub bezmocz lub ostrą niewydolność nerek, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek. Ponadto mogą wystąpić: niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia; wstrząs anafilaktyczny; zespół Kounisa; krwawienie żołądkowo-jelitowe.

MaxAlgina - środki ostrożności

Przed podaniem preparatu należy przeprowadzić wywiad z pacjentem. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych preparat należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu potencjalnego ryzyka w stosunku do oczekiwanych korzyści. Metamizol może powodować agranulocytozę i trombocytopenię; w przypadku wystąpienia objawów podmiotowych agranulocytozy lub trombocytopenii, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem. Podczas długotrwałego stosowania preparatu konieczna jest regularna kontrola morfologii krwi z rozmazem. W przypadku wystąpienia pancytopenii podawanie preparatu musi zostać natychmiast przerwane i należy kontrolować morfologię, aż do czasu jej unormowania. Ryzyko wystąpienia potencjalnie ciężkich reakcji anafilaktoidalnych na preparat wyraźnie zwiększa się u pacjentów z: zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancją leków przeciwbólowych; astmą oskrzelową, szczególnie u pacjentów z współistniejącym zapaleniem zatok przynosowych i polipami nosa; przewlekłą pokrzywką; nietolerancją barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów (np. benzoesany); nietolerancją alkoholu. Podczas stosowania metamizolu zaleca się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią. U pacjentów, u których koniecznie należy unikać obniżenia ciśnienia krwi, np. w przypadku ciężkiej choroby wieńcowej lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, preparat można stosować tylko pod ścisłą kontrolą parametrów hemodynamicznych. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby preparat należy stosować wyłącznie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka i tylko w przypadku podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

MaxAlgina - prowadzenie pojazdów

W zalecanym zakresie dawkowania metamizol nie wpływa na koncentrację i zdolność reagowania. Ze względów ostrożności należy, przynajmniej w razie stosowania większych dawek, uwzględnić możliwość zaburzenia tych zdolności i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem. Dotyczy to szczególnie stosowania w połączeniu z alkoholem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

MaxAlgina - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

MaxAlgina - powiązane artykuły

Sobota, 12 grudnia 2020

Metamizol - ryzyko polekowego uszkodzenia wątroby Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów...

Więcej »

Niekiedy potrzebujemy silnych leków przeciwgorączkowych. Zastosowanie ich powinno być uzgodnione z lekarzem.

Więcej »

Czym jest metamizol? Jakie są wskazania do zastosowania metamizolu? Jakie są przeciwwskazania do zastosowania metamizolu? Jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem