Dodaj do mojego indeksu leków »

MaxiBiotic (Bacitracin+Neomycin+Polymyxin B) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
MaxiBiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 1 tuba 5 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
MaxiBiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 10 saszetek 1 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,90 Cena 100% (zł): 14,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

MaxiBiotic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA MAXIBIOTIC

1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny, 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5000 j.m. siarczanu polimyksyny B.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek zawiera trzy antybiotyki - neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o działaniu przeciwbakteryjnym.

KIEDY STOSUJE SIĘ MAXIBIOTIC

Lek stosuje się przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach i owrzodzeniach skóry.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek należy nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte. Nie stosować dłużej niż przez 7 dni. Po ukończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku przed upływem 3 miesięcy.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania uszkadzającego nerki i słuch.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma szczególnych wymagań dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek przed zastosowaniem leku powinni zwrócić się do lekarza.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY MAXIBIOTIC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występują zaburzenia słuchu (lek może mieć działanie uszkadzające słuch). Nie stosować na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i ich ogólnych działań niepożądanych (działanie uszkadzające słuch lub nerki). Nie stosować do oczu ani na śluzówki. Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku reakcji uczuleniowych na lek, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na którykolwiek antybiotyk z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (jak np. streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) lub polimyksyn mogą być również uczuleni na ten lek. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować nadmierne namnażanie niewrażliwych na lek bakterii i grzybów. Stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i toksyczne działanie leku na układ nerwowy. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek istnieje większe ryzyko szkodliwego działania leku na nerki i słuch. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, upośledzeniem słuchu lub stosujący jednocześnie inne leki mogące uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku powinni zwrócić się do lekarza.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Po zastosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę, w wyniku wchłonięcia leku do organizmu, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Równoczesne stosowanie leku i doustnie przyjmowanej neomycyny, może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te podawane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi (jak np. zawarta w tym leku neomycyna) zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku. Podczas jednoczesnego stosowania z tym lekiem leków mogących uszkadzać nerki lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku mogą wystąpić: objawy uczulenia, w tym reakcje skórne (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia), zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zastosowania leku na śluzówki czy na dużą powierzchnię skóry (zwłaszcza uszkodzonej) mogą wystąpić ogólne działania niepożądane. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia nerek, słuchu i toksycznego działania leku na układ nerwowy.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie stwierdzono wpływu stosowania leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych