LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Maxigra Max (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Maxigra Max (OTC) tabletki powlekane 50 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
20,00
Cena
100% (zł):
20,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maxigra Max (OTC) tabletki powlekane 50 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
29,90
Cena
100% (zł):
29,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Maxigra Max

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Maxigra Max?

Lek Maxigra Max występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Jak działa Maxigra Max?

Syldenafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować lek Maxigra Max?

Lek Maxigra Max jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń wzwodu, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować lek Maxigra Max?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy zażywać większej liczby tabletek Maxigra Max niż podano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Maxigra Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli
    Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku Maxigra Max wynosi 50 mg. W przeciwnym razie lek Maxigra Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli po zastosowaniu leku z syldenafilem w dawce 25 mg pacjent nie odczuł zadowalającego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Pacjenci, dla których zastosowanie leku zawierającego syldenafil w mniejszej dawce 25 mg było wystarczające do uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie powinni stosować leku zawierającego syldenafil w dawce 50 mg i pozostać przy dawce 25 mg stosując inne preparaty syldenafilu. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Maxigra Max nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek Maxigra Max należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
    Lek Maxigra Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Maxigra Max nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.

Sposób podawania

Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Przyjmowanie leku po obfitym posiłku może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Kiedy lek Maxigra Max nie może być stosowany?

Leku Maxigra Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Maxigra Max nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Maxigra Max, jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi nie należy stosować leku. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, lub jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Maxigra Max?

Jeśli po zastosowaniu leku Maxigra Max objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra Max pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występowania: niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego; anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego; dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną); choroby wrzodowej; zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia). Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leku Maxigra Max nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Syldenafilu nie należy przyjmować, jeśli nie występują zaburzenia erekcji. Syldenafil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Syldenafilu nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku Maxigra Max.

Jak stosować lek Maxigra Max z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Maxigra Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego - należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania; objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne (ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu syldenafilu) - w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować lek Maxigra Max z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Maxigra Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby maksymalnie wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra Max, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Czy można stosować lek Maxigra Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Maxigra Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Maxigra Max?

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych należy przerwać przyjmowania leku Maxigra Max i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: reakcja alergiczna z objawami takimi jak przyspieszony, świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła; bóle w klatce piersiowej (jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagłe pogorszenie lub utrata wzroku; ciężkie reakcje skórne, takie jak ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu); napady padaczkowe lub drgawki.
Podczas stosowania leku Maxigra Max bardzo często może wystąpić ból głowy. Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia. Rzadko: omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Maxigra Max?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Maxigra Max wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Maxigra Max może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxigra Max.

Jak przechowywać lek Maxigra Max?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Maxigra Max - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Maxigra Max - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem