Dodaj do mojego indeksu leków »

Maxiseptic (Octenidine+Phenoxyethanol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Maxiseptic (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/ml 1 but. 50 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,60 Cena 100% (zł): 19,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maxiseptic (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/ml 1 but. 250 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,80 Cena 100% (zł): 34,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Maxiseptic

Informacja dla pacjenta

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1 mg dichlorowodorku oktenidyny i 20 mg fenoksyetanolu.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do:
- wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego;
- leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi;
- ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej.
Preparat jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

DAWKOWANIE
Dorośli
Preparat należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również spryskać preparatem gaziki i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną. W każdym wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej 1 do 2 minut przed przystąpieniem do dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury medycznej należy pozostawić preparat do całkowitego wyschnięcia.
W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej preparat należy nakładać na zmienione obszary rano i wieczorem. Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania preparatu w sposób ciągły przez nie dłużej niż 14 dni - preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza.
Dzieci i młodzież
Dawkowanie preparatu jest takie samo u dorosłych i dzieci.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany, np. za pomocą strzykawki, do głębokich warstw tkanki. Preparat jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Można rozważyć stosowanie preparatu w okresie ciąży, jeśli to konieczne. Dichlorowodorek oktenidyny nie wchłania się lub wchłania się w niewielkim stopniu, dlatego należy założyć, że nie przenika do mleka matki. Fenoksyetanol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłanianiu oraz jest wydalany niemal w całości w postaci utlenionej z moczem, dlatego jego obecność w mleku matki jest mało prawdopodobna. Preparatu nie powinno się stosować w okolicy piersi u matek karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: odczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd, odczucie ciepła. Bardzo rzadko: kontaktowe reakcje alergiczne, np. przemijające zaczerwienienie. Po przepłukaniu głębokich ran za pomocą strzykawki donoszono o przypadkach uporczywego obrzęku, rumienia i martwicy tkanki.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Preparatu nie wolno połykać ani dopuszczać do przedostania się preparatu do krwiobiegu, zwłaszcza w dużych ilościach, np. w wyniku przypadkowego wstrzyknięcia. Nie stosować preparatu jednocześnie ze środkami antyseptycznymi na bazie PVP-jodu (jodopowidonu) na sąsiednich obszarach skóry, ponieważ w obszarze granicznym może wystąpić intensywne przebarwienie o barwie brązowej do fioletowej.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych