LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Megapar Forte (Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Megapar Forte (OTC) tabletki musujące 1000 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,30 Cena 100% (zł): 18,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Megapar Forte (OTC) tabletki musujące 1000 mg 40 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,70 Cena 100% (zł): 30,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Megapar Forte

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka musująca zawiera 1000 mg paracetamolu. 1 tabletka zawiera około 451,38 mg sodu oraz 30 mg sorbitolu.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne).
Gorączka.

Dawkowanie

Dawkę ustala się według masy ciała i wieku. Dawka pojedyncza wynosi od 10 od 15 mg na kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 60 mg na kg masy ciała. U dorosłych nie stosować preparatu bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni, a w przypadku gorączki - dłużej niż 3 dni. U młodzieży nigdy nie stosować preparatu dłużej niż 3 dni.
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg w wieku 16 lat i powyżej
W razie konieczności 1 tabletka musująca; dawkę można powtarzać co 6 godzin, do 3 razy na dobę, w sumie nie więcej niż 3 g paracetamolu (3 tabletki musujące). W przypadku nasilonego bólu dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 g paracetamolu (4 tabletki musujące). Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić 6 godzin i w żadnym wypadku nie może być krótszy niż 4 godziny.
Dzieci i młodzież
Ze względu na zawartość 1 g paracetamolu w 1 tabletce, preparatu nie stosuje się u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat i masie ciała poniżej 50 kg.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciężkiej niewydolności wątroby.
Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg na kg masy ciała (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g) w poniżej wymienionych okolicznościach: masa ciała u dorosłych mniejsza niż 50 kg; występowanie łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespołu Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna); odwodnienie; długotrwałe niedożywienie; przewlekły alkoholizm.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć: GFR 10-50 ml/min - 500 mg co 6 godzin; GFR < 10 ml/min - 500 mg co 8 godzin. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy rozpuścić w pełnej szklance wody, pozwolić na całkowite rozpuszczenie, po czym wypić przygotowany roztwór.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, chlorowodorek propacetamolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa. Leczenie inhibitorami MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia. Nie stosować u osób o masie ciała mniejszej niż 50 kg.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione - należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Preparat może być stosowany w dawkach terapeutycznych podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: depresja, splątanie, halucynacje; drżenie, ból głowy; zaburzenia widzenia; obrzęk; krwotok, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty; zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka; zawroty głowy (wykluczając zawroty pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie polekowe; reakcje alergiczne (wykluczając obrzęk naczynioruchowy); zaburzenia związane z płytkami krwi, zaburzenia związane z komórkami macierzystymi; przedawkowanie i zatrucie. Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielania się naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa).

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh > 9), ostrym zapaleniem wątroby, u pacjentów jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi, które mają wpływ na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, z niedoborem reduktazy methemoglobinowej, regularnie pijących alkohol, odwodnieniem lub w przypadku długotrwałego niedożywienia, anoreksją, z niskim wskaźnikiem masy ciała, z hipowolemią. Podczas stosowania preparatu nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama