LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Mel Forte (Meloxicam) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Mel Forte (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 4,84 Cena 100% (zł): 9,67 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mel Forte (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 6,92 Cena 100% (zł): 13,84 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mel Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera Mel Forte?

Lek Mel Forte występuje w postaci tabletek rozpadających się w jamie ustnej i jest dostępny na receptę.
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg meloksykamu. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

Jak działa Mel Forte?

Meloksykam jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Mel Forte?

Lek Mel Forte jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w długotrwałym leczeniu objawowym reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Jak stosować Mel Forte?

Dawkowanie leku Mel Forte dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy umieścić na języku i pozwolić by uległa rozpuszczeniu, a następnie połknąć. W razie potrzeby rozpuszczoną tabletkę można popić wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Mel Forte?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Mel Forte nie może być stosowany?

Leku Mel Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (meloksykam) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Lek Mel Forte nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Mel Forte?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mel Forte lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Mel Forte działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku dłużej niż jest to konieczne. Przyjmowanie takich leków jak Mel Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru, które zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Jak stosować Mel Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Mel Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Mel Forte nie wolno stosować u kobiet podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży ani u kobiet karmiących piersią. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży o zastosowaniu leku Mel Forte decyduje lekarz. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Mel Forte?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Mel Forte, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Mel Forte i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala: krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego powodujące ból brzucha; duszność lub napad astmy; obrzęk skóry lub śluzówek; skórne reakcje alergiczne, powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, zmiany na śluzówkach lub rumień wielopostaciowy; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, ból brzucha, utrata apetytu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Mel Forte?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Mel Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku Mel Forte mogą wystąpić zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego - jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Mel Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama