LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Melatonina Lek-Am (Melatonin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Melatonina Lek-Am (OTC) tabletki 1 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,00 Cena 100% (zł): 37,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Melatonina Lek-Am (OTC) tabletki 3 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Melatonina Lek-Am (OTC) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,00 Cena 100% (zł): 30,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Melatonina Lek-Am

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

CO ZAWIERA MELATONINA LEK-AM?

1 tabletka Melatonina Lek-Am zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny.

JAK DZIAŁA MELATONINA LEK-AM?

Melatonina jest hormonem, który odgrywa ważną rolę w regulacji godzin snu i czuwania w ciągu doby.

KIEDY STOSOWAĆ LEK MELATONINA LEK-AM?

Lek Melatonina Lek-Am jest stosowany wspomagająco w:
- zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową;
- zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

JAK STOSOWAĆ LEK MELATONINA LEK-AM?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2 do 3 mg melatoniny raz na dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży; kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po zakończeniu podróży.
W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 do 5 mg melatoniny na dobę, przyjmowane 1 godzinę przed snem.
W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować od 0,5 do 5 mg raz na dobę, około godziny 21:00-22:00.
Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku Melatonina Lek-Am. Działanie leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie 2 tygodni od przyjmowania leku.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie.

KIEDY LEK MELATONINA LEK-AM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Melatonina Lek-Am nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (melatoninę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Melatonina Lek-Am nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować leku elatonina Lek-Am po spożyciu alkoholu.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU MELATONINA LEK-AM?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Melatonina Lek-Am należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, depresja, zaburzenia funkcji układu odpornościowego, zaburzenia hormonalne, padaczka lub zaburzenia czynności nerek.

JAK STOSOWAĆ LEK MELATONINA LEK-AM Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: fluwoksamina, cytalopram, omeprazol, lanzoprazol, metoksypsoralen, cymetydyna, estrogeny (środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza), imipramina, leki nasenne i uspokajające.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK MELATONINA LEK-AM W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Melatonina Lek-Am nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU MELATONINA LEK-AM?

Najczęściej występują: astenia, ból głowy, dezorientacja, sedacja, obniżenie temperatury ciała. Rzadziej: zwiększenie liczby napadów padaczkowych u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i padaczką; tachykardia; świąd, wysypka, pokrzywka, wyprysk; ginekomastia.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU MELATONINA LEK-AM?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Melatonina Lek-Am, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY MELATONINA LEK-AM WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ po przyjęciu leku Melatonina Lek-Am może wystąpić uczucie senności, prowadzące do zmniejszenia koncentracji.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MELATONINA LEK-AM?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl