Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Meloxicam Actavis (Meloxicam, Meloksykam) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Meloxicam Actavis (Rp) tabletki 7,5 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Meloxicam Actavis: tabletki (7,5 mg) 20 szt.

Actavis Group PTC ehf.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy oksykamów.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu. 1 tabletka zawiera 23,5 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.
Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

DAWKOWANIE
Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Dorośli
Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg raz na dobę (1 tabletka). W przypadku braku poprawy dawkę można zwiększyć do 15 mg raz na dobę (2 tabletki).
Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa: 15 mg raz na dobę (2 tabletki). Zależnie od reakcji terapeutycznej dawka może być zmniejszona do 7,5 mg raz na dobę (1 tabletka).
Nie wolno przekraczać dawki dobowej 15 mg.
Dzieci i młodzież
Stosowanie meloksykamu jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Osoby w podeszłym wieku i pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych
Do długotrwałego leczenia osób w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa zalecana jest dawka dobowa 7,5 mg. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych powinni rozpoczynać leczenie od dawki dobowej 7,5 mg.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek nie wolno przekraczać dawki dobowej 7,5 mg. Nie ma potrzeby zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 25 ml/min). Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niedializowaną niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Zaleconą dawkę należy przyjmować jednorazowo, popijając wodą lub innym płynem podczas posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, a także nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy. Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy oskrzelowej, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanych w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Stwierdzane w wywiadzie krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje, związane z wcześniejszym leczeniem lekami z grupy NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Krwawienia żołądkowo-jelitowe, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia prowadzące do krwawień. Ciężka niewydolność serca. Trzeci trymestr ciąży. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W okresie pierwszego i drugiego trymestru ciąży meloksykam powinien być stosowany jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności. Jeśli meloksykam przyjmowany jest przez kobiety pragnące zajść w ciążę lub w czasie pierwszego lub drugiego trymestru, należy stosować jak najmniejszą dawkę i jak najkrótszy okres leczenia. Meloksykam jest przeciwwskazany w okresie trzeciego trymestru ciąży. Nie jest zalecane stosowanie meloksykamu u kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka. Często: ból głowy. Niezbyt często: niedokrwistość; reakcje alergiczne inne niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne; zawroty głowy, senność; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; zwiększenie ciśnienia krwi, nagłe zaczerwienienie skóry; krwawienie z przewodu pokarmowego (również krwawienia utajone), choroba wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny); obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka; zatrzymanie sodu i wody w organizmie, hiperkaliemia, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) stężenia mocznika w surowicy); obrzęki, w tym obrzęki kończyn dolnych.

UWAGI
W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia lub zawrotów głowy, senności czy innych zaburzeń OUN, nie należy kierować pojazdami lub obsługiwać maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych