LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Memantine Accord (Memantine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Memantine Accord (Rpz) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Memantine Accord (Rpz) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 45,40 Cena 100% (zł): 45,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Memantine Accord (Rpz) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Memantine Accord (Rpz) tabletki powlekane 20 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 67,00 Cena 100% (zł): 67,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Memantine Accord

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Accord Healthcare S.L.U.

Co zawiera lek Memantine Accord?

Lek Memantine Accord występuje w postaci tabletek w 2 dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku memantyny. Lek zawiera laktozę - pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa lek Memantine Accord?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować lek Memantine Accord?

Lek Memantine Accord jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować lek Memantine Accord?

Lekarz ustala dawkę leku Memantine Accord i czas trwania leczenia. Lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze, aby zapewnić skuteczność leczenia. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć i popić niewielką ilością wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Memantine Accord?

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Memantine Accord nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Memantine Accord nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Memantine Accord?

Przed przepisaniem leku Memantine Accord lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta. Po przeanalizowaniu przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z leczeniem lekarz zadecyduje o możliwości zastosowania leku Memantine Accord u danego pacjenta i ustali częstość kontroli leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent w ostatnim czasie zmienił dietę lub planuje takie zmiany w diecie (np. z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza - może być konieczna zmiana dotychczasowego schematu dawkowania leku Memantine Accord.

Jak stosować lek Memantine Accord z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z memantyną takich leków jak amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), ketamina (stosowana jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować lek Memantine Accord w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Memantine Accord nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży. Kobiety przyjmujące lek Memantine Accord nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Memantine Accord?

Działania niepożądane występujące w trakcie stosowania leku Memantine Accord są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Memantine Accord?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Memantine Accord wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może upośledzać prowadzenie samochodu i obsługiwanie maszyn. Substancja zawarta w leku - memantyna - może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, dlatego prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Jak przechowywać lek Memantine Accord?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama