LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Memantine Vipharm (Memantine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Memantine Vipharm (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,60 Cena 100% (zł): 29,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Memantine Vipharm (Rp) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,50 Cena 100% (zł): 49,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Memantine Vipharm (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 48,00 Cena 100% (zł): 48,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Memantine Vipharm (Rp) tabletki powlekane 20 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 86,60 Cena 100% (zł): 86,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Memantine Vipharm

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Vipharm S.A.

Co zawiera lek Memantine Vipharm?

Lek Memantine Vipharm występuje w postaci tabletek w 2 dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku memantyny. Lek zawiera laktozę - pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa lek Memantine Vipharm?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować lek Memantine Vipharm?

Lek Memantine Vipharm jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować lek Memantine Vipharm?

Dawkowanie leku Memantine Vipharm i czas trwania terapii określa lekarz. Lek musi być przyjmowany regularnie codziennie o tej samej porze, aby zapewnić skuteczność leczenie. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Memantine Vipharm?

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Memantine Vipharm nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Memantine Vipharm nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Memantine Vipharm?

Przed przepisaniem leku Memantine Vipharm lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta. Przeanalizuje także wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i podejmie decyzję o jego zastosowaniu. Konieczna jest regularna kontrola przebiegu leczenia przez lekarza prowadzącego. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent ostatnio zmienił lub planuje zmienić dietę (np. z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana dotychczasowego schematu dawkowania leku.

Jak stosować lek Memantine Vipharm z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z memantyną takich leków jak amantadyna (leczenie choroby Parkinsona), ketamina (lek znieczulający), dekstrometorfan (leczenie kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować lek Memantine Vipharm w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się podawania leku Memantine Vipharm kobietom w ciąży. Kobiety przyjmujące lek Memantine Vipharm nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Memantine Vipharm?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Memantine Vipharm są przedstawione  w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Memantine Vipharm?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Memantine Vipharm wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Memantine Vipharm może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, stąd prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być niewskazane.

Jak przechowywać lek Memantine Vipharm?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama