LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Metafen (Ibuprofen + Paracetamol)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Metafen (OTC) tabletki 200 mg + 325 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
10,00
Cena
100% (zł):
10,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Metafen (OTC) tabletki 200 mg + 325 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
15,00
Cena
100% (zł):
15,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Metafen (OTC) tabletki 200 mg + 325 mg 50 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
30,00
Cena
100% (zł):
30,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Metafen

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Metafen?

Lek Metafen występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

Jak działa Metafen?

Lek Metafen zawiera dwie substancje czynne: ibuprofen i paracetamol. Ibuprofen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które łagodzą gorączkę, ból i obrzęk. Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który działając inaczej niż ibuprofen, łagodzi ból i gorączkę.

Kiedy stosować Metafen?

Bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle. Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Jak stosować Metafen?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli
    Jednorazowo 1 lub 2 tabletki Metafen. W razie konieczności dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
  • Dzieci w wieku powyżej 12 lat
    Jednorazowo 1 tabletkę Metafen. W razie konieczności dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Zastosowanie leku Metafen u osób z chorobami wątroby lub nerek należy omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Kiedy Metafen nie może być stosowany?

Leku Metafen nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ibuprofen i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania) lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen, kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach (powyżej 75 mg na dobę) lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w tym inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2). Nie należy stosować leku u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały w przeszłości: duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Lek Metafen jest także przeciwwskazany w przypadku: czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca, ciężkiego nadciśnienia tętniczego, ciężkiej choroby układu sercowo-naczyniowego, przyspieszonej akcji serca, dławicy piersiowej, krwawienia z naczyń mózgowych lub innego krwawienia, zaburzeń krzepnięcia krwi, choroby alkoholowej, zatrzymania moczu, wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej oraz w czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego). Leku Metafen nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować leku Metafen u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Metafen?

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono: układowy toczeń rumieniowaty lub chorobę tkanki łącznej; choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze krwi lub zaburzenie czynności serca; zaburzenia czynności nerek lub wątroby; zaburzenia krzepnięcia krwi; czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych oraz po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego. Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych. W czasie stosowania leku Metafen nie należy pić alkoholu (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Podczas długotrwałego podawania leku Metafen należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, czynność nerek oraz morfologię krwi.

Jak stosować Metafen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ibuprofenu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innymi lekami przeciwbólowymi lub kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych). Przed przyjęciem ibuprofenu szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce dobowej), kortykosteroidów, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, leków moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi (takich jak warfaryna), litu lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, niektórych antybiotyków (chinolony, aminoglikozydy), leków stosowanych w leczeniu cukrzycy pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, digoksyny, cyklosporyny, takrolimusu, zydowudyny.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Czy można stosować Metafen w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Metafen nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Metafen?

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka; ból głowy; pokrzywka i świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie śluzówki żołądka; zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia; pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza); powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania; rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; wrzodziejące zapalenie śluzówki jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, smołowate stolce, krwawe wymioty szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat; u osób nadwrażliwych mogą wystąpić ciężkie reakcje uczuleniowe, jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, zaburzenia rytmu serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.
Należy przerwać stosowanie leku Metafen oraz skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią: zgaga, niestrawność; objawy krwawienia z przewodu pokarmowego (ostry ból brzucha, krwawe wymioty lub wymioty zawierające cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy, krew w stolcu, czarne smoliste stolce); objawy zapalenia opon mózgowych, takie jak sztywność karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączka lub uczucie zdezorientowania; objawy ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Metafen?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub zgłosić do najbliższego szpitala. Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach, dezorientację i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem. Mogą również wystąpić: zwiększenie czasu protrombinowego (INR), biegunka, krwawienie z żołądka lub jelit, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie potasu we krwi, kwasica metaboliczna, ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby, pobudzenie, u pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka. Wczesne objawy przedawkowania są związane z działaniem ibuprofenu, natomiast późniejsze zależne są od paracetamolu.

Czy Metafen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Metafen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Metafen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Metafen - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Metafen - powiązane artykuły

Złożone leki przeciwbólowe są stosowane w sytuacjach, w których korzystne jest wzajemne wzmocnienie efektu przeciwbólowego składników leku.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem