Dodaj do mojego indeksu leków »

Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe (Metronidazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Metronidazol Polpharma (Rp) tabletki dopochwowe 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

1 tabletka dopochwowa Metronidazol Polpharma zawiera 500 mg metronidazolu.

JAK DZIAŁA METRONIDAZOL POLPHARMA?

Metronidazol działa przeciwbakteryjnie i przeciwpierwotniakowo.

KIEDY STOSOWAĆ METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

Lek Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe jest wskazany do miejscowego leczenia rzęsistkowicy wywołanej przez Trichomonas vaginalis i bakteryjnego zapalenia pochwy wywołanego przez Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis.

JAK STOSOWAĆ METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

Dawkowanie leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Metronidazol Polpharma należy stosować dopochwowo. Nie należy przerywać leczenia w czasie menstruacji. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

W razie pominięcia dawki leku należy ją zastosować możliwie jak najszybciej; jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (metronidazol), inne pochodne 5-nitroimidazolu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

Przed przepisaniem leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz przedstawi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy przerwać stosowanie leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe i natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy: ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry. W czasie leczenia lekiem Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe i przynajmniej 1 dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych.

JAK STOSOWAĆ METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia tabletki dopochwowej, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

CZY METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych na temat na temat wpływu leku Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ METRONIDAZOL POLPHARMA TABLETKI DOPOCHWOWE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych