LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Metronidazol Polpharma tabletki (Metronidazole)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Metronidazol Polpharma (Rp) tabletki 250 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Metronidazol Polpharma (Rp) tabletki 500 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 53,30 Cena 100% (zł): 53,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Metronidazol Polpharma tabletki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Metronidazol Polpharma tabletki?

Lek Metronidazol Polpharma występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 250 mg lub 500 mg metronidazolu. Lek zawiera glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Metronidazol Polpharma?

Metronidazol działa przeciwbakteryjnie i przeciwpierwotniakowo.

Kiedy stosować Metronidazol Polpharma tabletki?

Lek Metronidazol Polpharma tabletki jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na metronidazol.

Jak stosować Metronidazol Polpharma tabletki?

Dawkowanie leku Metronidazol Polpharma tabletki, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Metronidazol Polpharma należy stosować doustnie. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Metronidazol Polpharma tabletki?

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe; jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Metronidazol Polpharma tabletki nie może być stosowany?

Leku Metronidazol Polpharma tabletki nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (metronidazol), inne pochodne 5-nitroimidazolu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Metronidazol Polpharma tabletki?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol Polpharma tabletki potrzebna jest analiza przeciwwskazań do jego stosowania oraz środków ostrożności w trakcie leczenia. Lekarz zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w czasie leczenia lekiem Metronidazol Polpharma tabletki wystąpią objawy grypopodobne, postępująca wysypka (często z pęcherzami lub zmianami na śluzówkach), należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Metronidazol Polpharma tabletki i natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy: ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry. W czasie leczenia lekiem Metronidazol Polpharma tabletki i przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych.

Jak stosować Metronidazol Polpharma tabletki z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Metronidazol Polpharma tabletki w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Metronidazol Polpharma tabletki u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Metronidazol Polpharma tabletki?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Metronidazol Polpharma tabletki, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: anafilaksja; zaburzenia morfologii krwi (agranulocytoza, neutropenia, trombocytopenia, pancytopenia); gorączka; pokrzywka; obrzęk twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Metronidazol Polpharma tabletki?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Czy Metronidazol Polpharma tabletki wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Metronidazol Polpharma tabletki może powodować senność, zawroty głowy, dezorientację, omamy, drgawki lub przemijające zaburzenia widzenia - zaleca się, aby nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

Jak przechowywać Metronidazol Polpharma tabletki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner