Dodaj do mojego indeksu leków »

Miconal żel (Miconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Miconal (OTC) żel 20 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,20 Cena 100% (zł): 24,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Miconal żel

Informacja dla pacjenta

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu. Preparat zawiera glikol propylenowy, dimetylosulfotlenek.

WSKAZANIA
Mikonazol jest stosowany miejscowo:
- w grzybiczych zakażeniach skóry i paznokci;
- w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie.

DAWKOWANIE
Należy nakładać cienką warstwę żelu (około 1 mm) na chorobowo zmienioną powierzchnią skóry 2 razy na dobę. Na chorobowo zmienioną powierzchnię paznokci nakładać żel 1 lub 2 razy na dobę. Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.
Czas leczenia wynosi zwykle 2 do 6 tygodni, w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych. Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie należy jeszcze kontynuowa przez co najmniej 1 tydzień.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W przypadku stosowania preparatu u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność. Jeśli preparat stosuje się u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko: pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze; reakcje w miejscu podania, w tym podrażnienie; reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować na błony śluzowe i zranioną skórę. Nie stosować do oczu, chronić oczy przed kontaktem z preparatem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych