LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Miconal aerozol (Miconazole)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Miconal (OTC) aerozol na skórę, zawiesina 3,29 mg/g 1 poj. 39,5 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,80 Cena 100% (zł): 15,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Miconal aerozol

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

SKŁAD
1 g zawiesiny zawiera 3,29 mg azotanu mikonazolu. Preparat zawiera mirystynian izopropylu.

Wskazania

Mikonazol jest stosowany miejscowo:
- w grzybiczych zakażeniach skóry (grzybica głowy, tułowia, rąk, stóp i między palcami, pach, pachwin);
- w zakażeniach mieszanych grzybiczo-bakteryjnych.

Dawkowanie

Stosować na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry, zwykle 2 razy na dobę. Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie powinno być jeszcze kontynuowane przez co najmniej 1 tydzień.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy stosować preparatu w leczeniu zakażeń grzybiczych owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy rozważyć stosunek potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem preparatu u kobiet w ciąży w stosunku do oczekiwanych korzyści terapeutycznych. Jeśli preparat stosuje się u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko: pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze; reakcje w miejscu podania, w tym podrażnienie; reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy.

UWAGI
Chronić oczy przed rozpylaną substancją, nie wdychać.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner