LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Milgamma 100 (Benfothiamine + Pyridoxine - vitamin B6)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Milgamma 100 (Rp) drażetki 100 mg + 100 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,30 Cena 100% (zł): 25,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Milgamma 100 (Rp) drażetki 100 mg + 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,50 Cena 100% (zł): 49,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Milgamma 100

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Co zawiera Milgamma 100?

Lek Milgamma 100 występuje w postaci drażetek i jest dostępny na receptę.
1 drażetka zawiera 100 mg benfotiaminy i 100 mg witaminy B6. Lek ten zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Milgamma 100?

Lek Milgamma 100 zawiera benfotiaminę (rozpuszczalną w tłuszczach postać witaminy B1) i witaminę B6, które mają szczególne znaczenie dla utrzymania prawidłowego metabolizmu w komórkach nerwowych.

Kiedy stosować lek Milgamma 100?

Lek Milgamma 100 jest stosowany w leczeniu chorób układu nerwowego wywołanych udokumentowanym niedoborem witaminy B1 i B6.

Jak stosować lek Milgamma 100?

Dawkowanie leku Milgamma 100 i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować, popijając szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Milgamma 100?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale kontynuować przyjmowanie leku o zwykłej porze.

Kiedy lek Milgamma 100 nie może być stosowany?

Leku Milgamma 100 nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (witaminę B1, witaminę B6) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Milgamma 100 nie jest przeznaczony dla dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Milgamma 100?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować lek Milgamma 100 z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Milgamma 100 w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Milgamma 100 u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Milgamma 100?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Milgamma 100, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Milgamma 100?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Milgamma 100 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Milgamma 100 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Milgamma 100?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner