LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Mirvaso (Brimonidine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Mirvaso (Rp) żel 3 mg/g 1 tuba 10 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 74,00 Cena 100% (zł): 74,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mirvaso

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Galderma International

CO ZAWIERA LEK MIRVASO?

1 g żelu Mirvaso zawiera 3,3 mg brymonidyny, co odpowiada 5 mg winianu brymonidyny. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

jak działa lek mirvaso?

Brymonidyna jest lekiem z grupy agonistów receptora alfa-adrenergicznego. Zastosowana na skórę w trądziku różowatym powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie przepływu krwi oraz zaczerwienienia.

kiedy stosować lek mirvaso?

Lek Mirvaso jest stosowany na skórę twarzy w miejscowym leczeniu zaczerwienienia wywołanego trądzikiem różowatym u dorosłych.

jak stosować lek mirvaso?

Dawkowanie leku Mirvaso, sposób i czas stosowania ustala lekarz. Ważne jest, aby rozpocząć leczenie od małej ilości żelu, następnie stopniowo zwiększać dawkę, ale nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1 gram.
Sposób podawania
Lek Mirvaso jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę twarzy u osób dorosłych; nie wolno go stosować na innych częściach ciała, szczególnie w okolicy oczu, jamy ustnej lub pochwy. Żel należy rozprowadzić gładko i równomiernie cienką warstwą na skórze twarzy, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki, a po nałożeniu żelu należy natychmiast umyć ręce.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku mirvaso?

W przypadku pominięcia dobowej dawki leku, zaczerwienienie skóry może nie być mniejsze w tym dniu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

kiedy lek mirvaso nie może być stosowany?

Leku nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (brymonidynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Mirvaso nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku mirvaso?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mirvaso konieczne jest przeanalizowanie przeciwwskazań do jego stosowania oraz środków ostrożności w trakcie leczenia. Lekarz podejmie decyzję o przepisaniu leku oraz ustali zasady kontroli podczas leczenia. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zaleconych dawek leku.
Jeśli wystąpi pogorszenie zaczerwienienia skóry lub pojawi się nieoczekiwane zaczerwienienie, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Należy uważać, aby żel nie dostał się do oczu lub w okolice oczu, powiek, warg, ust lub do wnętrza nosa; w razie przedostania się jakiejkolwiek ilości żelu w te miejsca, należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli pacjent regularnie spożywa alkohol, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ alkohol może mieć wpływ na leczenie lekiem Mirvaso.

jak stosować lek mirvaso z innymi lekami lub kosmetykami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Bezpośrednio przed nałożeniem leku Mirvaso nie należy nakładać na skórę innych leków do stosowania miejscowego na skórę lub kosmetyków - produkty te należy nakładać dopiero po wyschnięciu już nałożonego leku Mirvaso.

czy można stosować lek mirvaso w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Mirvaso u kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku mirvaso?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas terapii lekiem Mirvaso, zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Mirvaso i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi alergia kontaktowa (np. reakcja alergiczna, wysypka) lub objawy obrzęku naczynioruchowego (takie jak obrzęk twarzy, ust lub języka, problemy z oddychaniem).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku mirvaso?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mirvaso należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ zastosowanie w ciągu 24 godzin dawki większej niż maksymalna dawka dobowa (1 gram), może prowadzić do wystąpienia podrażnienia skóry i innych działań niepożądanych w miejscu zastosowania leku, ale już wielokrotne zastosowanie leku w ciągu 24 godzin może spowodować wystąpienie takich działań niepożądanych, jak niskie ciśnienie krwi, ospałość lub senność.
W razie przypadkowego połknięcia leku (zwłaszcza przez dziecko) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

czy mirvaso wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Mirvaso nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać lek mirvaso?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl