LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Mobilat żel (Heparinoid+Suprarenal cortex extract+Salicylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Mobilat (OTC) żel 0,2 g + 1 g + 2 g/100 g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mobilat żel

Informacja dla pacjenta

Stada Arzneimittel AG

SKŁAD
100 g żelu zawiera: 0,2 g polisiarczanu mukopolisacharydowego, 1 g wyciągu z kory nadnerczy i 2 g kwasu salicylowego. Preparat zawiera glikol propylenowy.
 

Wskazania

Leczenie pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiaków.
Leczenie bólów występujących podczas ruchu i w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

Dawkowanie

Na zmienione chorobowo miejsca należy nałożyć pasek żelu o długości 5 do 15 cm raz lub trzy razy na dobę. Po nałożeniu żelu na zmieniony chorobowo obszar, należy go delikatnie wmasować w skórę. Preparat należy stosować na nieuszkodzoną skórę. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce, chyba że to ręce są miejscem leczonym. Miejsc leczonych żelem nie należy przykrywać opatrunkiem. Preparat można również stosować w połączeniu z fizykoterapią, jak jonoforeza. W przypadku jonoforezy lek podawany jest pod katodę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat może być stosowany jedynie po przeprowadzeniu wnikliwej analizy korzyści do ryzyka w następujących przypadkach: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, lub inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła). Nie stosować u dzieci. Analizę taką należy przeprowadzać również w przypadku przedłużonego stosowania preparatu na dużych obszarach skóry u chorych z zaburzoną czynnością nerek.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: miejscowe podrażnienie skóry, uczulenie kontaktowe.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z otwartymi ranami, oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl