LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Mobilat maść (Heparinoid + Suprarenal cortex extract + Salicylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Mobilat (OTC) maść 0,2 g + 1 g + 2 g/100 g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mobilat maść

Stada Arzneimittel AG

SKŁAD
100 g maści zawiera: 0,2 g polisiarczanu mukopolisacharydowego, 1 g wyciągu z kory nadnerczy i 2 g kwasu salicylowego. Preparat zawiera alkohol mirystylowy i alkohol cetylostearylowy.
 

Wskazania

Leczenie pourazowych i miejscowych stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej stawów i tkanek okołostawowych.
Miejscowe, wspomagające leczenie zmienionych zapalnie stawów w chorobach reumatycznych.

Dawkowanie

Na zmienione chorobowo miejsca należy nałożyć pasek maści długości 5 do 15 cm raz lub trzy razy na dobę. Dawkę można odpowiednio zwiększyć, jeśli stosowany jest opatrunek okluzyjny. Po nałożeniu maści na zmieniony chorobowo obszar, należy ją delikatnie wmasować w skórę. Preparat należy stosować na nieuszkodzoną skórę. Po nałożeniu maści należy umyć ręce, chyba że to ręce są miejscem leczonym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat może być stosowany jedynie po przeprowadzeniu wnikliwej analizy korzyści do ryzyka w następujących przypadkach: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, lub inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła). Nie stosować u dzieci. Analizę taką należy przeprowadzać również w przypadku przedłużonego stosowania preparatu na dużych obszarach skóry u chorych z zaburzoną czynnością nerek.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: miejscowe podrażnienie skóry, uczulenie kontaktowe.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z otwartymi ranami, oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama