LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Momester Nasal (Mometasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Momester Nasal (OTC) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Momester Nasal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA MOMESTER NASAL?

1 dawka leku Momester Nasal zawiera 50 mikrogramów furoinianu mometazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

JAK DZIAŁA MOMESTER NASAL?

Furoinian mometazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

KIEDY STOSOWAĆ MOMESTER NASAL?

Lek Momester Nasal jest stosowany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (nazywanego również katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

JAK STOSOWAĆ MOMESTER NASAL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli (w wieku od 18 lat), w tym osoby w podeszłym wieku
Zwykle stosuje się 2 aplikacje aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po opanowaniu objawów należy zmniejszyć dawkę do 1 aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Momester Nasal, jednak pełne korzyści z leczenia mogą wystąpić po 2 pierwszych dniach stosowania leku. Bardzo ważne jest regularnie stosowanie leku. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 14 dni nie nastąpi poprawa. Nie należy stosować leku dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Leku Momester Nasal nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Momester Nasal należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

KIEDY MOMESTER NASAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Momester Nasal nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furoinian mometazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa - stosowanie leku Momester Nasal w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia; zanim zastosuje się lek Momester Nasal, należy zaczekać do czasu wyleczenia zakażenia. Leku Momester Nasal nie należy stosować, jeśli pacjent niedawno miał zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa; nie należy stosować leku aż do czasu zagojenia się ran. Leku Momester Nasal nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU MOMESTER NASAL?

Jeśli po upływie 14 dni stosowania leku Momester Nasal objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Momester Nasal należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku chorowania obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości na gruźlicę; w przypadku występowania aktualnie jakiegokolwiek innego zakażenia; w przypadku przyjmowania aktualnie innych kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków; w przypadku chorowania na mukowiscydozę. Podczas stosowania leku Momester Nasal należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną - należy unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku wystąpią zakażenia nosa lub gardła, lub jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli lek jest stosowany przez 1 miesiąc bez konsultacji medycznej. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani stosować leku częściej lub przez dłuższy okres niż jest to zalecane. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

JAK STOSOWAĆ MOMESTER NASAL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o jednoczesnym stosowaniu w leczeniu alergii innych kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków, a także o stosowaniu leków w leczeniu HIV (np. rytonawir, kobicystat).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ MOMESTER NASAL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Momester Nasal powinny skonsultować się z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU MOMESTER NASAL?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, podrażniony nos lub ból gardła, owrzodzenie śluzówki nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych. Mogą także wystąpić: wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia, uszkodzenie przegrody nosowej, zaburzenia smaku i węchu, nieostre widzenie. Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.
Należy przerwać stosowanie leku Momester Nasal i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią następujące objawy: obrzęk twarzy, języka lub gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU MOMESTER NASAL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

CZY MOMESTER NASAL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych dotyczących wpływu leku Momester Nasal na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ MOMESTER NASAL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl