LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Montelukast Aurovitas (Montelukast)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci, kobiet w ciąży. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Montelukast Aurovitas (Rp) tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.
Refundacja
30%
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
2,75
0,00
Cena
100% (zł):
9,18
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Montelukast Aurovitas (Rp) tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.
Refundacja
30%
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
3,38
0,00
Cena
100% (zł):
11,27
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Montelukast Aurovitas: tabletki do rozgryzania i żucia (5 mg) 28 szt.

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek do stosowania ogólnego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych - antagonista receptora leukotrienowego.

SKŁAD
1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 5 mg montelukastu. 1 tabletka zawiera 1,5 mg aspartamu.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u tych pacjentów w wieku 6 do 14 lat z astmą przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia astmy wziewnymi kortykosteroidami i doraźnie stosowanymi krótko działającymi beta-agonistami są niezadowalające.
Montelukast może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku 6 do 14 lat z astmą przewlekłą o łagodnym nasileniu, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Montelukast Aurovitas (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt.
Refundacja
30%
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
6,37
0,00
Cena
100% (zł):
21,22
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem