LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Monural (Fosfomycin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Monural (Rp) granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g 1 saszetka 8 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,50 Cena 100% (zł): 26,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Monural

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zambon S.p.A.

Co zawiera Monural?

Lek Monural występuje w postaci granulatu, z którego przygotowuje się roztwór doustny, i jest dostępny na receptę.
1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny w postaci fosfomycyny z trometamolem. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Monural?

Fosfomycyna jest antybiotykiem do stosowania ogólnego.

Kiedy stosować Monural?

Lek Monural jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego.

Jak stosować Monural?

Dawkowanie leku Monural i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować 2-3 godziny po posiłku, najlepiej przed snem i po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy dokładnie rozpuścić w 50-75 ml wody i wypić bezpośrednio po sporządzeniu roztworu.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Monural?

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć w porze wynikającej z zaleconego schematu dawkowania.

Kiedy Monural nie może być stosowany?

Leku Monural nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fosfomycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Monural?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Monural lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.
Leku Monural 3 g nie należy stosować u dzieci.

Jak stosować Monural z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Monural w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Monural u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Monural?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Monural, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Monural i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Monural?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwiększyć wydalanie leku z moczem, podając dużo płynów. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Monural wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku Monural zgłaszano wystąpienie zawrotów głowy, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - w razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Monural?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner