LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Movalis tabletki (Meloxicam) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Movalis (Rp) tabletki 7,5 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Movalis (Rp) tabletki 15 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 5,41 Cena 100% (zł): 7,84 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Movalis (Rp) tabletki 15 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 8,53 Cena 100% (zł): 13,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Movalis tabletki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Boehringer Ingelheim International GmbH

Co zawiera Movalis tabletki?

Lek Movalis występuje w postaci tabletek (dwie dawki) i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu. Tabletkę 15 mg można podzielić na 2 równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Movalis?

Meloksykam jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Movalis tabletki?

Lek Movalis tabletki jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Jak stosować Movalis tabletki?

Dawkowanie leku Movalis tabletki dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Movalis tabletki?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę w ustalonym czasie.

Kiedy Movalis tabletki nie może być stosowany?

Leku Movalis tabletki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (meloksykam) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Lek Movalis tabletki nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Movalis tabletki?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Movalis tabletki lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Movalis działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku dłużej niż jest to konieczne. Przyjmowanie takich leków jak Movalis może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru, które zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Jak stosować Movalis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Movalis tabletki w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Movalis tabletki nie wolno stosować u kobiet podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży ani u kobiet karmiących piersią. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży o zastosowaniu leku Movalis tabletki decyduje lekarz. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Movalis tabletki?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Movalis tabletki, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Movalis tabletki i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala: krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego powodujące ból brzucha; duszność lub atak astmy; obrzęk skóry lub śluzówek, obrzęk wokół oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg; skórne reakcje alergiczne; powstawanie pęcherzy lub łuszczenie się skóry, zmiany na śluzówkach lub rumień wielopostaciowy; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, ból brzucha, utrata apetytu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Movalis tabletki?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub podejrzenia przedawkowania należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Movalis tabletki wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku Movalis tabletki mogą wystąpić zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego - jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Movalis tabletki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama