reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Moxalole (Macrogol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Moxalole (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Moxalole (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 20 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Moxalole

Informacja dla pacjenta

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera: 13,125 g makrogolu 3350, 350,7 mg chlorku sodu, 46,6 mg chlorku potasu i 178,5 mg wodorowęglanu sodu.

Wskazania

Preparat jest przeznaczony do leczenia przewlekłych zaparć. Ułatwia wypróżnienie w przypadku zaklinowania stolca, definiowanego jako zaparcie spastyczne, kiedy masa kałowa wypełnia odbytnicę i (lub) jelito, co potwierdza badanie fizykalne brzucha i odbytnicy.

Dawkowanie

Zaparcie przewlekłe
Dorośli
1 do 3 saszetek na dobę w podzielonych dawkach. Zazwyczaj stosowana dawka dla większości pacjentów to 1-2 saszetki na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji na lek może być konieczne zastosowanie 3 saszetek na dobę. Leczenie zaparć nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. W razie potrzeby można powtórzyć kurację. W przypadku dłuższego stosowania powinna być przyjmowana najmniejsza dawka skuteczna.
Dzieci
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania.
Zaklinowanie stolca
Dorośli
8 saszetek na dobę. Zawartość tych saszetek należy spożyć w ciągu 6 godzin. Leczenie w przypadku zaklinowania stolca nie powinno trwać dłużej niż 3 dni.
Dzieci
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi
W leczeniu zaklinowania stolca należy podzielić dawkę w taki sposób, aby nie przyjmować więcej niż 2 saszetki w ciągu 1 godziny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby modyfikowania dawki leku podczas leczenia zarówno zaparć, jak i zaklinowania stolca.
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy rozpuścić w 125 ml wody. W przypadku zaklinowania stolca zawartość 8 saszetek można rozpuścić w 1 litrze wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Perforacja lub niedrożność jelita spowodowana zaburzeniami strukturalnymi lub czynnościowymi ściany jelita, ciężkie stany zapalne jelit, takie jak choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy (okrężnica olbrzymia rzekoma).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie przewiduje się wpływu w czasie ciąży lub karmienia piersią, ponieważ nieistotny jest stopień ekspozycji ustrojowej kobiety w ciąży lub karmiącej piersią na makrogol 3350. Makrogol może być stosowany w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: bóle i skurcze żołądka, biegunka, wymioty, nudności, burczenie w brzuchu, wzdęcia. Często: świąd; ból głowy; obrzęki obwodowe. Niezbyt często: wysypka skórna; niestrawność, rozdęcie jamy brzusznej. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, rumień, pokrzywka i zapalenie błony śluzowej nosa; zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hiperkaliemia i hipokaliemia); dyskomfort w okolicy odbytu.

UWAGI
Podczas leczenia należy zapewnić przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Przyjmowanie preparatu przez dłuższy czas może okazać się konieczne w przypadku ciężkiego przewlekłego lub spastycznego zaparcia, spowodowanego np. stwardnieniem rozsianym lub chorobą Parkinsona, lub zaparcia spowodowanego przez przyjmowanie innych leków, szczególnie opioidów lub preparatów przeciwmuskarynowych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama