Dodaj do mojego indeksu leków »

Mucosolvan (Ambroxol, Ambroksol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Mucosolvan (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,20 Cena 100% (zł): 17,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mucosolvan (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mucosolvan (OTC) tabletki 30 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,40 Cena 100% (zł): 16,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mucosolvan Max (OTC) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 75 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,80 Cena 100% (zł): 19,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mucosolvan Max (OTC) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 75 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,50 Cena 100% (zł): 31,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mucosolvan Mini (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,50 Cena 100% (zł): 17,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mucosolvan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA MUCOSOLVAN

Mucosolvan - tabletki
1 tabletka zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Mucosolvan - syrop
5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu.
Mucosolvan Mini
5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu.
Mucosolvan Max
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodorku ambroksolu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Ambroksol zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSUJE SIĘ MUCOSOLVAN

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli podczas stosowania leku w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
MUCOSOLVAN - TABLETKI
Dorośli
3 razy w ciągu doby po 1 tabletce. Działanie leku można zwiększyć stosując 2 razy w ciągu doby po 2 tabletki.
MUCOSOLVAN - SYROP
Podane dawkowanie jest zalecane w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu - dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu.
Dzieci od 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu.
Dzieci od 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu.
MUCOSOLVAN MINI - SYROP
Podane dawkowanie jest zalecane w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
2 razy w ciągu doby po 20 ml syropu - dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 10 ml syropu.
Dzieci od 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu.
Dzieci od 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 5 ml syropu.
MUCOSOLVAN MAX
Dorośli
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę, najlepiej rano lub przed południem.
Dzieci i młodzież
Lek Mucosolvan Max nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Leku nie należy stosować przed snem. Tabletki należy popijać płynem. Dawkę syropu należy odmierzać za pomocą dołączonej miarki. Kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy otwierać lub żuć, ale połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

KIEDY MUCOSOLVAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ambroksol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeina), ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek osłabionego odruchu kaszlowego.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: nudności, a w przypadku stosowania syropu także zmniejszenie czucia w jamie ustnej i gardle oraz zmiana w odczuwaniu smaku. Niezbyt często: biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha oraz suchość śluzówek jamy ustnej w przypadku stosowania syropu. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd; ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica) oraz suchość w gardle w przypadku stosowania syropu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania syropu Mucosolvan wynosi 1 rok. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania syropu Mucosolvan Mini wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych