Dodaj do mojego indeksu leków »

Mukolina (Carbocisteine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Mukolina (Rp) syrop 50 mg/ ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,95 Cena 100% (zł): 6,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mukolina

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA MUKOLINA?

1 ml syropu leku Mukolina zawiera 50 mg karbocysteiny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne.

jak działa mukolina?

Karbocysteina jest lekiem mukolitycznym - zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej w drogach oddechowych i ułatwia jej wykrztuszanie.

kiedy stosować lek mukolina?

Lek Mukolina jest wskazany w leczeniu wspomagającym chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny: zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza. Karbocysteina stosowana jest również pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

jak stosować lek mukolina?

Dawkowanie leku Mukolina, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłkach. Do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej objętości syropu. Leku Mukolina nie należy stosować przed snem.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku mukolina?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie jak najszybciej.

kiedy lek mukolina nie może być stosowany?

Leku Mukolina nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (karbocysteinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku mukolina?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mukolina lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać dawki przepisanej przez lekarza.

jak stosować lek mukolina z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować lek mukolina w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Mukolina u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku mukolina?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Mukolina, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku mukolina?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

czy lek mukolina wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Mukolina nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać lek mukolina?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych