LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Mycosyst (Fluconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Mycosyst (Rp) kapsułki 50 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 5,47 Cena 100% (zł): 10,15 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mycosyst (Rp) kapsułki 100 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 10,98 Cena 100% (zł): 20,35 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mycosyst (Rp) kapsułki 100 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 44,63 Cena 100% (zł): 82,11 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mycosyst (Rp) kapsułki 200 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 21,78 Cena 100% (zł): 40,52 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mycosyst (Rp) kapsułki 200 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,00 Cena 100% (zł): 42,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mycosyst

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., Gedeon Richter Plc.

Co zawiera Mycosyst?

Lek Mycosyst występuje w postaci kapsułek (trzy dawki). Wszystkie pozycje są dostępne na receptę.
1 kapsułka Mycosyst zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg flukonazolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Mycosyst?

Flukonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Mycosyst?

Lek Mycosyst jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju Candida.

Jak stosować Mycosyst?

Dawkowanie leku Mycosyst, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od jedzenia. Lek najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Mycosyst?

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie o tym; jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Mycosyst nie może być stosowany?

Leku Mycosyst nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (flukonazol), inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Mycosyst?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mycosyst lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Mycosyst z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Mycosyst w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Mycosyst u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Mycosyst?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Mycosyst, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Mycosyst i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych (obrzęk powiek, twarzy lub ust, trudności w oddychaniu, swędzenie całego ciała, wysypka skórna, ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy - która może również dotyczyć jamy ustnej i języka) lub wystąpienia objawów ze strony wątroby (zażółcenie skóry lub oczu, wymioty, utrata apetytu, uczucie zmęczenia).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Mycosyst?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Mycosyst wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że podczas stosowania leku Mycosyst sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

Jak przechowywać Mycosyst?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama