LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

NO-SPA forte (Drotaverine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
NO-SPA forte (Rp) tabletki 80 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
NO-SPA forte (Rp) tabletki 80 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,50 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

NO-SPA forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Private Co. Ltd.

Co zawiera NO-SPA forte?

Lek NO-SPA forte występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny. Lek zawiera laktozę - pacjenci, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jak działa NO-SPA forte?

Drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, układ moczowo-płciowy.

Kiedy stosować lek NO-SPA forte?

Lek NO-SPA forte jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
Lek NO-SPA forte jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
Wspomagająco lek NO-SPA forte jest stosowany:
- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w bolesnym miesiączkowaniu;
- w bólach głowy typu napięciowego.

Jak stosować lek NO-SPA forte?

Dawkowanie leku NO-SPA forte w poszczególnych grupach pacjentów określa lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku NO-SPA forte?

Nie należy przyjmować dwóch tabletek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek NO-SPA forte nie może być stosowany?

Leku NO-SPA forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek NO-SPA forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku NO-SPA forte?

Przed przepisaniem leku NO-SPA forte lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad oraz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Podejmie decyzję o zastosowaniu leku i  przedstawi jak będzie wyglądała kontrola leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Jak stosować lek NO-SPA forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek NO-SPA forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu leczenia lekiem NO-SPA forte kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku NO-SPA forte?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku NO-SPA forte, są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku NO-SPA forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy NO-SPA forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W dawkach leczniczych lek NO-SPA forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, jeśli wystąpią zawroty głowy.

Jak przechowywać lek NO-SPA forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić od światła.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner