Dodaj do mojego indeksu leków »

NO-SPA (Drotaverine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
NO-SPA (OTC) tabletki 40 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
NO-SPA (OTC) tabletki 40 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,90 Cena 100% (zł): 11,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
NO-SPA (OTC) tabletki 40 mg 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,60 Cena 100% (zł): 18,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
NO-SPA (OTC) tabletki 40 mg 60 szt. - poj. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

NO-SPA

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NO-SPA?

1 tabletka NO-SPA zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA NO-SPA?

Drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, układ moczowo-płciowy.

KIEDY STOSOWAĆ LEK NO-SPA?

Lek NO-SPA jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
Lek NO-SPA jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
Wspomagająco lek NO-SPA jest stosowany:
- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w bolesnym miesiączkowaniu.

JAK STOSOWAĆ LEK NO-SPA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem lek NO-SPA może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.
Dorośli
Dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg w 2-3 dawkach pojedynczych.
Dzieci i młodzież
W przypadku konieczności zastosowania leku NO-SPA u dzieci: dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80 mg w 2 dawkach pojedynczych; dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 160 mg w 2-4 dawkach pojedynczych. Leku NO-SPA nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY LEK NO-SPA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku NO-SPA nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku NO-SPA w ciężkiej niewydolności wątroby, nerek i serca oraz w bloku przedsionkowo-komorowym drugiego i trzeciego stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NO-SPA?

Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku NO-SPA objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku NO-SPA u pacjentów z niedociśnieniem.

JAK STOSOWAĆ LEK NO-SPA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK NO-SPA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku NO-SPA. Nie stosować leku w czasie porodu.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NO-SPA?

Rzadko mogą wystąpić: reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd), ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, nudności, zaparcie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NO-SPA?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY NO-SPA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

W dawkach leczniczych lek NO-SPA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, tj. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NO-SPA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych