LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Naproxen Emo (Naproxen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Naproxen Emo (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 55 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Naproxen Emo (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,50 Cena 100% (zł): 17,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Naproxen Emo

Informacja dla pacjenta

Bausch Health Ireland Ltd.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan etylu i lewomentol.

Wskazania

Leczenie miejscowe: bólów mięśniowo-stawowych, choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy stosować na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm, rozprowadzić w miejscu bólu i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Preparatu nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak bandaże czy plastry.
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po tygodniu stosowania preparatu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków zalecanych i nadzorowanych przez lekarza. Stosowanie naproksenu w ciąży wymaga starannego rozważenia potencjalnych korzyści dla matki oraz płodu, szczegolnie w pierwszym i trzecim trymestrze. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: miejscowe podrażnienie skóry (rumień, świąd, pieczenie), obserwowano nieliczne przypadki pęcherzykowej wysypki na skórze o różnym nasileniu. W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania naproksenu (np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości). Możliwe są reakcje nadwrażliwości na światło.

UWAGI
Nie należy stosować preparatu na uszkodzoną skórę, otwarte rany, na stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu. Ponadto, w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl