LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Naproxen Hasco żel (Naproxen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Naproxen Hasco (OTC) żel 12 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,50 Cena 100% (zł): 7,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Naproxen Hasco (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Naproxen Hasco (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Naproxen Hasco żel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA NAPROXEN HASCO ŻEL?

Naproxen Hasco 1,2%
1 g żelu Naproxen Hasco 1,2% zawiera 12 mg naproksenu sodowego. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne.
Naproxen Hasco 10%
1 g żelu Naproxen Hasco 10% zawiera 100 mg naproksenu. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA NAPROXEN HASCO?

Naproksen działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

KIEDY STOSOWAĆ NAPROXEN HASCO ŻEL?

Lek Naproxen Hasco żel stosuje się miejscowo przeciwbólowo i przeciwzapalnie w bólach mięśni i stawów: w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w urazach tkanek miękkich, w urazach stawów i ścięgien.

JAK STOSOWAĆ NAPROXEN HASCO ŻEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Naproxen Hasco 1,2% i Naproxen Hasco 10%
Dorośli
Lek należy nakładać 4 do 5 razy na dobę na bolące miejsce i delikatnie wmasowywać. Na powierzchnię skóry około 7 cm x 7 cm stosuje się pasek żelu długości 1 cm. Po naniesieniu żelu na skórę należy dokładnie umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.
Dzieci
Leku Naproxen Hasco żel nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY NAPROXEN HASCO ŻEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Naproxen Hasco żel nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (naproksen), na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NAPROXEN HASCO ŻEL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną. Nie stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany oraz na stany zapalne skóry. Należy unikać kontaktu leku z oczami i śluzówkami. W okresie leczenia oraz przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium). Lek Naproxen Hasco żel należy ostrożnie stosować w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a także gdy lek stosowany jest na duże powierzchnie skóry długotrwale, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia ogólnych reakcji niepożądanych. Zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwiobiegu.

JAK STOSOWAĆ NAPROXEN HASCO ŻEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NAPROXEN HASCO ŻEL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Naproxen Hasco żel nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży z wyjątkiem przypadków zalecanych i nadzorowanych przez lekarza. Nie wolno stosować leku Naproxen Hasco żel u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Leku Naproxen Hasco żel nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NAPROXEN HASCO ŻEL?

Rzadko mogą wystąpić rumień, świąd, pieczenie. Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne: nadwrażliwość, zaczerwienienie, podrażnienie. W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania naproksenu: np. nudności, biegunka, senność, ból głowy, reakcje nadwrażliwości. Możliwe są reakcje nadwrażliwości na światło.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NAPROXEN HASCO ŻEL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY NAPROXEN HASCO ŻEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Naproxen Hasco żel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ NAPROXEN HASCO ŻEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl