LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Naproxen Aflofarm (Naproxen)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Naproxen Aflofarm (OTC) tabletki 200 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
5,00
Cena
100% (zł):
5,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Naproxen Aflofarm

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Naproxen Aflofarm?

Lek Naproxen Aflofarm występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 200 mg naproksenu. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Naproxen Aflofarm?

Naproksen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Naproxen Aflofarm?

Lek Naproxen Aflofarm jest stosowany w leczeniu dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból występujący w chorobach mięśni i stawów, jak lekkie postacie skręcenia, uszkodzenia powysiłkowego, bólu okolicy lędźwiowej, a także w bolesnym miesiączkowaniu.

Jak stosować Naproxen Aflofarm?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

  • Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
    Doraźnie w zwalczaniu bólu 2 tabletki Naproxen Aflofarm (400 mg) jednorazowo, a następnie w razie konieczności 1 tabletka Naproxen Aflofarm co 6 do 8 godzin. Nie wolno przekraczać dawki dobowej wynoszącej 600 mg.
  • Dzieci i młodzież
    Nie należy stosować leku Naproxen Aflofarm u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Osoby w podeszłym wieku

Lekarz decyduje o stosowaniu leku Naproxen Aflofarm u tych osób i ustala odpowiednią dawkę. U tych osób jest większe ryzyko działań niepożądanych, dlatego należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U osób z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek może być konieczne zmniejszenie dawki. Leku Naproxen Aflofarm nie należy stosować w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

Kiedy Naproxen Aflofarm nie może być stosowany?

Leku Naproxen Aflofarm nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (naproksen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Naproxen Aflofarm nie należy stosować: jeśli u pacjenta wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło lub występuje krwawienie z przewodu pokarmowego; jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek perforacja ściany żołądka lub jelita, związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie wrzodu; jeśli pacjent ma skazę krwotoczną; jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca; jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby. Leku Naproxen Aflofarm nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Naproxen Aflofarm?

Leku Naproxen Aflofarm nie wolno stosować dłużej niż 10 dni w przypadku bólu lub dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki. W razie utrzymywania się dolegliwości bólowych lub gorączki, bądź stwierdzenia zmian w zakresie obserwowanych objawów należy skonsultować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Naproxen Aflofarm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: jeśli pacjent ma choroby żołądka lub jelit (np.: przewlekłe zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna), choroby odbytu i odbytnicy; jeśli u pacjenta występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej); jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca w wyniku zatrzymywania płynów; jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby; jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi; jeśli pacjent ma zaburzenia serca; jeśli pacjentka stosuje wkładkę wewnątrzmaciczną; jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekły nieżyt nosa, zapalenie zatok, polipy nosa lub alergię (występująca aktualnie lub w przeszłości); jeśli pacjent ma niewydolność serca, nerek lub wątroby, przyjmuje leki moczopędne lub stracił dużo płynów np. z powodu dużego zabiegu chirurgicznego; jeśli pacjent ukończył 65 lat, ponieważ zwiększa się ryzyko niepożądanych działań leku, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji ściany żołądka lub dwunastnicy; jeśli wystąpią zaburzenia widzenia (pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą). Nie należy stosować leku Naproxen Aflofarm w przypadku przyjmowania innych leków z grupy niesteroidówych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitorów COX-2 takich, jak celekoksyb lub etorikoksyb) oraz glikokortykosteroidów. Przyjmowanie takich leków jak naproksen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru mózgu, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować większych dawek leku Naproxen Aflofarm i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jak stosować Naproxen Aflofarm z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: cyklosporyny, litu, metotreksatu (w dawce 15 mg na tydzień lub większej), innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych, kortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna), leków przeciwpłytkowych i niektórych leków przeciwdepresyjnych (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leków moczopędnych, leków obniżających ciśnienie krwi (w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny).

Czy można stosować Naproxen Aflofarm w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Naproxen Aflofarm nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży stosowanie leku Naproxen Aflofarm może zalecić jedynie lekarz. Naproksen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Lek Naproxen Aflofarm nie powinien być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż może wywierać szkodliwe działanie u niemowlęcia.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Naproxen Aflofarm?

Często: zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki w głowie, niestrawność, nudności, zgaga, ból brzucha. Niezbyt często: ospałość, bezsenność, senność, biegunka, zaparcia, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: owrzodzenia przewodu pokarmowego (czasem z krwawieniem lub przebiciem ściany przewodu pokarmowego), krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, smoliste stolce, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia czynności nerek, obrzęki rąk i nóg (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), gorączka (w tym dreszcze i choroby przebiegające z gorączką). Bardzo rzadko występują między innymi: reakcje nadwrażliwości, zaburzenia układu krwiotwórczego, depresja, zaburzenia snu, niemożność skupienia się, zaburzenia funkcji poznawczych, drgawki, zaburzenia widzenia, upośledzenie słuchu, szumy uszne, zaburzenia słuchu, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, kołatanie serca, zapalenie naczyń krwionośnych, duszność, astma oskrzelowa, zapalenie trzustki, zapalenie okrężnicy, afty, zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie przełyku, owrzodzenia w obrębie jelit, zapalenie wątroby, żółtaczka, nadwrażliwość na światło, porfiria, rumień wielopostaciowy, reakcje pęcherzowe (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka), wysypki skórne, toczeń rumieniowaty układowy, niewydolność nerek, obrzęki, wzmożone pragnienie, złe samopoczucie. Przyjmowanie takich leków jak naproksen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu.
Jeśli podczas stosowania leku Naproxen Aflofarm wystąpi wysypka skórna, zmiany w obrębie śluzówek lub inne objawy nadwrażliwości, albo objawy krwawienia z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść, czarny stolec lub krew w stolcu), należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Naproxen Aflofarm?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Naproxen Aflofarm wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Naproxen Aflofarm może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność, zawroty głowy, bezsenność oraz stany przygnębienia (depresja), nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Naproxen Aflofarm?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Naproxen Aflofarm - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Naproxen Aflofarm - powiązane artykuły

Niekiedy potrzebujemy silnych leków przeciwgorączkowych. Zastosowanie ich powinno być uzgodnione z lekarzem.

Więcej »

Czym jest naproksen? Jakie są wskazania do zastosowania naproksenu? Jakie są przeciwwskazania do zastosowania naproksenu? Jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu...

Więcej »

W silnych bólach stawów mięśni i pleców stosujemy leki doustne. Często zawierają one te same substancje czynne o działaniu przeciwzapalnym co leki stosowane do nacierania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem