LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nasometin Control (Mometasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nasometin Control (OTC) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nasometin Control

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA NASOMETIN CONTROL?

1 rozpylenie (1 dawka) leku Nasometin Control zawiera 50 mikrogramów furoinianu mometazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

JAK DZIAŁA NASOMETIN CONTROL?

Furoinian mometazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa łagodzi objawy stanu zapalnego (obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa), co powoduje złagodzenie kichania, świądu, niedrożności i wycieku z nosa spowodowanego katarem siennym.

KIEDY STOSOWAĆ NASOMETIN CONTROL?

Lek Nasometin Control jest stosowany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (kataru siennego) u dorosłych w wieku od 18 lat.

JAK STOSOWAĆ NASOMETIN CONTROL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli (w wieku od 18 lat), w tym osoby w podeszłym wieku
Zalecana dawka to 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy dawkę można zmniejszyć do 1 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę; w razie nasilenia objawów dawkę można ponownie zwiększyć do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. U niektórych pacjentów stosowanie leku Nasometin Control powoduje złagodzenie objawów po 12 godzinach od podania pierwszej dawki, jednak pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku. Istotne jest regularnie stosowanie leku. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po maksymalnie 14 dniach stosowania leku nie nastąpi poprawa lub jest ona niewystarczająca. Leku Nasometin Control nie należy stosować dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Leku Nasometin Control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Nasometin Control należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

KIEDY NASOMETIN CONTROL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Nasometin Control nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furoinian mometazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma niewyleczone zakażenie śluzówki nosa - stosowanie leku Nasometin Control w czasie takiego zakażenia, np. opryszczki, może spowodować pogorszenie objawów zakażenia; należy zaczekać z zastosowaniem leku Nasometin Control do czasu ustąpienia zakażenia. Leku Nasometin Control nie należy stosować, jeśli pacjent niedawno miał wykonany zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa - nie wolno stosować leku do czasu zagojenia się ran w nosie.
Leku Nasometin Control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NASOMETIN CONTROL?

Jeśli po 14 dniach stosowania leku Nasometin Control objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasometin Control należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w sytuacjach, gdy pacjent choruje obecnie lub chorował kiedykolwiek w przeszłości na gruźlicę; w przypadku występowania aktualnie jakiegokolwiek innego zakażenia; w przypadku przyjmowania aktualnie innych kortykosteroidów w postaci doustnej lub w zastrzykach; w przypadku chorowania na mukowiscydozę. Podczas stosowania leku Nasometin Control należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności układu odpornościowego i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną - należy unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku wystąpią zakażenia w obrębie nosa lub gardła, lub jeśli pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli lek jest stosowany przez 1 miesiąc bez konsultacji medycznej. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku ani stosować leku częściej lub przez dłuższy czas niż jest to zalecane. Jeśli w czasie stosowania leku wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu aerozolu z oczami.

JAK STOSOWAĆ NASOMETIN CONTROL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o jednoczesnym stosowaniu innych kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków, a także leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV (takich jak rytonawir, kobicystat).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NASOMETIN CONTROL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem zanim rozpoczną stosowanie leku Nasometin Control.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NASOMETIN CONTROL?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, ból nosa, owrzodzenie śluzówki nosa, zakażenie dróg oddechowych. Mogą także wystąpić: zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, uszkodzenie przegrody nosowej, zaburzenia smaku i węchu, trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech. Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w postaci aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych z powodu wchłaniania się leku do organizmu.
Należy przerwać stosowanie leku Nasometin Control i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli po jego zastosowaniu wystąpią następujące objawy: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NASOMETIN CONTROL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

CZY NASOMETIN CONTROL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie jest znany wpływ leku Nasometin Control na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ NASOMETIN CONTROL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 2 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl