Dodaj do mojego indeksu leków »

Natamycyna Unia (Natamycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Natamycyna Unia (Rp) tabletki dopochwowe 25 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Natamycyna Unia

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA LEK NATAMYCYNA UNIA?

1 tabletka dopochwowa Natamycyna Unia zawiera 25 mg natamycyny.

JAK DZIAŁA LEK NATAMYCYNA UNIA?

Natamycyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybiczym.

KIEDY STOSOWAĆ LEK NATAMYCYNA UNIA?

Lek Natamycyna Unia jest wskazany:
- w zapalenie sromu i pochwy spowodowane przez drożdżaki (Candida albicans, Aspergillus sp., Cryptococcus sp., Blastomyces dermatitidis oraz inne grzyby i drożdżaki);
- w zakażeniach rzęsistkiem pochwowym - leczenie pomocnicze;
- w zakażeniach mieszanych wywołanych wymienionymi wyżej drobnoustrojami.

JAK STOSOWAĆ LEK NATAMYCYNA UNIA?

Dawkowanie leku Natamycyna Unia, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Natamycyna Unia należy stosować wyłącznie dopochwowo. Nie stosować doustnie. Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy, pozostając w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU NATAMYCYNA UNIA?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zastosować ją tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę a następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK NATAMYCYNA UNIA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Natamycyna Unia nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (natamycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NATAMYCYNA UNIA?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Natamycyna Unia lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Leku Natamycyna Unia nie należy stosować w czasie miesiączki. Zaleca się rozpoczynać leczenie w pierwszym dniu po zakończeniu krwawienia. Podczas leczenia należy ograniczyć aktywność seksualną. W trakcie leczenia nie należy stosować irygacji (płukania pochwy).

JAK STOSOWAĆ LEK NATAMYCYNA UNIA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK NATAMYCYNA UNIA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Natamycyna Unia u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NATAMYCYNA UNIA?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Natamycyna Unia, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NATAMYCYNA UNIA?

Dotychczas nie stwierdzono przedawkowania leku.

CZY LEK NATAMYCYNA UNIA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie stwierdzono wpływu leku Natamycyna Unia na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NATAMYCYNA UNIA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych